Profil

Strana SMER - sociálna demokracia je od roku 1999 pevnou súčasťou slovenskej politickej scény, je vnútorne stabilnou a programovo čitateľnou stranou sociálnodemokratického zamerania. Dlhodobo, od roku 2004 je dominantnou politickou stranou v krajine a po integrácii menších stredo-ľavých strán v rokoch 2003 - 2005 súčasne jediným reprezentantom klasického európskeho sociálnodemokratického politického prúdu na Slovensku. Je členom Strany európskych socialistov a Socialistickej internacionály, ako najväčšej politickej organizácie na svete.

Kým v roku 1999 strana SMER vznikla ako reakcia jej lídra R. Fica a ľudí v jeho okolí na sklamanie z obsahu a štýlu politiky prvej vlády M. Dzurindu a jej nosnou agendou bola potreba výmeny generácie politikov, zaťažených dlhoročnými osobnými a ideologickými spormi, v neskoršom období radikálnych pravicových tzv. reforiem druhej vlády M. Dzurindu sa strana vyprofilovala ako hlavný kritik vládnej politiky, dopadajúcej najťažšie na nižšie a stredné príjmové skupiny ľudí. Strana sa programovo jasne prihlásila k politike sociálneho štátu európskeho typu, presadzujúcej aktívnu rolu štátu v ekonomike, neprivatizáciu strategických podnikov, potrebu redistribúcie, sociálnej rovnováhy a väčšej solidarity v spoločnosti.

viac na http://www.strana-smer.sk/67/profil-strany