Okresná rada

Predseda
Ing. Jozef Smatana

Podpredseda

Členovia
Stanislav Kardoš
Ing. Ľubomír KUBOVIČ
Ing. Josef MIKŠOVSKÝ