Okresná rada

Predseda
Doc. PhDr. PaedDr. Karol JANAS PhD.

Podpredseda
Ing. Katarína Jankacká PhD.

Členovia
Stanislav Kardoš
Ing. Ľubomír KUBOVIČ
Ing. Josef MIKŠOVSKÝ