Aktuálne

8.3.2023
MDŽ v Považskej Bystrici
 

 


7.3.2023
Pozvánka
 
 


26.1.2023
Referendum
Ďakujeme
občanom, že sa zúčastnili referenda a pridali sa tak k 1,2 miliónu ľudí, ktorí vyjadrili nespokojnosť so stavom slovenskej spoločnosti..
Okresná rada SMER-SD
Považská Bystrica


10.1.2023
Pozvánka
 
 


10.1.2023
Pozvánka
 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na stretnutie s poslancami NR SR Ľubošom Blahom, Ladislavom Kamenickým
a Richardom Takáčom, ktoré sa bude konať v utorok 17. 1. 2023 o 19.00 hod.
v SZUŠ STELLA, Hliny 1414/6, Považská Bystrica.

Ing. Jozef Smatana
predseda Okresnej rady SMER-SD


2.1.2023
 Referendum
   
24.12.2022
PF 2023


 
14.10.2022
 Komunálne voľby
 
ZAREGISTROVANÝ KANDIDÁT KOALÍCIE POLITICKÝCH STRÁN
HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
pre voľby primátora mesta Považská Bystrica
4. Karol Janas, doc. PhDr., PaedDr., PhD., 52 r., primátor
14.10.2022
Komunálne voľby  
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
KOALÍCIE POLITICKÝCH STRÁN
HLAS - sociálna demokracia, SMER -
sociálna demokracia, Slovenská národná strana
pre
voľby do Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici


Volebný obvod č. 1

5. Silvia Budayová, Mgr., 38 r., klinická psychologička
7. Katarína Dudrová,
PhDr., 47 r., riaditeľka obchodnej akadémie
10.
Ľubomír Kubovič, Ing., 67 r., riaditeľ mestských športových klubov

Volebný obvod č. 2

5. František Martaus, Ing., PhD., 65 r., riaditeľ zariadenia sociálnych služieb
9.
Róbert Zadňančin, Mgr., 27 r., generálny štátny radca

Volebný obvod č. 3
3. Jaroslav Belás, Mgr., 51 r., technik
6. Stanislav Kardoš, Dis. art., 63 r.,
riaditeľ školy

7. Martin Kerepecký, Ing., 53 r., ekonóm
9. Lenka Križko Verešová, Mgr., 38 r., pedagogička

Volebný obvod č. 4

6. Ľudmila Čičková, MUDr., 63 r., lekárka
15. Gabriela Lukáčová, Mgr., 62 r., riaditeľka centra sociálnych služieb
23. Juraj Pekár, Ing., 66 r., technik
25. Renata Petrášová, 53 r., administratívna pracovníčka
29. Monika Turányiová, 47 r., štatutárka občianskeho združenia

Volebný obvod č. 5
1. Soňa Bandúrová Kardošová, Dis. art., 41 r., pedagogička
11. Marián Sopčák, Mgr., 47 r., štátny zamestnanec, lektor
12. Igor Steiner, MUDr., MPH, 56 r., lekár
13. Anna Vallová, MUDr., 66 r., lekárka
16. Taťjana Žikavská, MUDr., 67 r., lekárka

Volebný obvod č. 6
2. Peter Zvak, 51 r., živnostník

Volebný obvod č. 7
1. Pavol Bazala, 55 r., živnostník

Volebný obvod č. 8
3. Ladislav Holák, Bc., 63 r., výsluhový dôchodca

Volebný obvod č. 9
2. Ján Panák, 67 r., zástupca primátora

Volebný obvod č. 10
1. Jarmila Tomanová, 57 r., finančná sprostredkovateľka

14.10.2022
Voľby do VÚC - volebný obvod č.6
 
14.9.2022
Protest 
Pozývame Vás na protestné zhromaždenie,  ktoré sa bude konať v utorok 20.9.2022 o 17.00hod. pred Prezidentským palácom v Bratislave.Kto máte záujem zúčastniť sa, prihláste sa obratom u Ing. Smatanu (0918663540) alebo Ing. Mikšovského (0903816573). Pozvite aj rodinných príslušníkov a známych. Autobus pôjde o 14.00hod z parkoviska pred VUB.
10.6.2022
Referendum
 Petičný hárok je možné získať v kancelárii SMERu, nám. A. Hlinku 26, Pov. Bystrica, vždy v stredu od 14.00 do 16.00 hod. Tu je možné aj podpísané hárky odovzdať alebo vhodiť do schránky na prízemí budovy.
 Ďalšie kontakty:
Jozef Smatana 0918 663 540
Stanislav Kardoš  0907 776 590
Ľubomír Kubovič  0915 223 613
Miroslav Hamár 0902 708 199 - Maríkovská dolina
Michal Ušiak 0905 708 598 - Pružinská dolina
Josef Mikšovský 0903 816 573

26.4.2022
Protest - zmena
Protestné zhromaždenie sa bude konať vo štvrtok 28.4. o 16.00hod. Kto máte záujem zúčastniť sa, prihláste sa obratom u Ing. Smatanu (0918663540) alebo Ing. Mikšovského (903816573). Pozvite aj rodinných príslušníkov a známych. Autobus pôjde o 13.00hod z parkoviska pred VUB.
26.4.2022
Máj


 
24.4.2022
Protest
V stredu 27.4.2022 sa bude konať protestné zhromaždenie v Bratislave. Kto máte záujem zúčastniť sa, prihláste sa obratom u Ing. Smatanu (0918663540) alebo Ing. Mikšovského (903816573). Pozvite aj rodinných príslušníkov a známych.
22.3.2022
Zasadala Okresná rada

Dňa 22.3.2022 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Rôzne


31.1.2022
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.1.2022 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Informácia z KR
 3. Rôzne


20.12.2021
PF 2022


 

4.11.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 4.11.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Informácia z KR
 3. Rôzne


22.10.2021
Okresný snem
Dňa 22.10.2021 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
    - pracovného predsedníctva
    - mandátovej a návrhovej komisie 
    - volebnej komisie
    - zapisovateľa
    - overovateľov zápisnice
5. Správa  o činnosti Okresnej organizácie  
6. Správa  o hospodárení Okresnej organizácie za rok 2019 a 2020
7. Diskusia
8. Voľba členov okresnej rady - doplnenie
9. Návrh a schvaľovanie uznesenia
10. Záver rokovania snemu


19.10.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 19.10.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava okresného snemu
 3. Rôzne


7.10.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 7.10.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava okresného snemu
 3. Rôzne


23.8.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 23.8.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


29.7.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.7.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


7.7.2021
Členská schôdza

Dňa 7.7.2021 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o súčasnej politickej situácii
3. Diskusia
4. Občerstvenie
5. Záver

22.4.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 22.4.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


18.2.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 18.2.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


10.2.2021
Referendum


 


10.2.2021
REFERENDUM

Milí priatelia, 
dostávame od vás množstvo otázok ohľadom podpisových hárkov, ktoré chcete podpísať a hneď doručiť. 

 1. Podpisový “referendový” hárok si môžete stiahnuť z webu strany SMER - SD: http://bit.ly/referendum2021
 2. Je potrebné čitateľne vyplniť. Ideálne paličkovým písmom.
 3. Ak viete o niekom vo vašom okolí, kto by chcel podpísať petičný hárok a napríklad nemá počítač alebo tlačiareň, môže sa podpísať na váš hárok, ktorý obsahuje 10 riadkov. Ak jeden hárok bude málo, môžete ich vytlačiť koľko potrebujete.

Vyplnené petičné hárky môžete poslať poštou na adresu: P. O. Box 812 08, Bratislava 811 08 alebo odovzdať v kancelárii strany SMER-SD na adrese nám. A.Hlinku 26, Považská Bystrica, v stredu od 14.00 do 16.00 hod. (budova bývalej sporiteľne, 3. poschodie). Hárky je možné aj vhodiť do schránky na prízemí budovy. 

V kancelárii je aj možnosť podpísať petičný hárok.

 


27.1.2021
Zasadala Okresná rada

Dňa 27.1.2021 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


25.12.2020
PF 2021


 
6.3.2020
Zrušenie osláv MDŽ
 Mesto rozhodlo o zrušení osláv MDŽ, ktoré sa mali konať v nedeľu 8. marca o 15. hodine v kine Mier. Rozhodlo tak na základe odporúčaní krízového štábu SR a po porade s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici pre zabránenie šírenia Coronavírusu, ako aj pre zabránenie šírenia epidémie chrípky.


1.3.2020
Pozvánka
25.2.2020
Zasadala Okresná rada

Dňa 25.2.2020 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


14.2.2020
Parlamentné voľby 2020


 
25.12.2019
PF 2020


PF 2020

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2020

želá Okresná rada

20.12.2019
Členská schôdza

Dňa 20.12.2019 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia zo snemu
3. Diskusia
4. Vianočná kapustnica
5. Záver

10.12.2019
Parlamentné voľby
 

Kandidátna listina:

1.  Peter Pellegrini, Ing., 44 r., predseda vlády SR, Banská Bystrica
2.  Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 55 r., poslanec NR SR, Bratislava
3.  Denisa Saková, Ing., PhD., 43 r., ministerka vnútra SR, Bratislava
4.  Richard Raši, MUDr., PhD., MPH., 48 r., podpredseda vlády SR, Košice
5.  Juraj Blanár, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Žilina
6.  Peter Žiga, Ing., PhD., 47 r., minister hospodárstva SR, Košice
7.  Ladislav Kamenický, Ing., 49 r., minister financií SR, Bratislava
8.  Jaroslav Baška, Ing., 44 r., poslanec NR SR, Dohňany
9.  Erik Tomáš, Mgr., 44 r., poslanec NR SR, Bratislava
10.  Matúš Šutaj Eštok,, Mgr., 33 r., vedúci Úradu vlády SR, Bratislava
11.  Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
12.  Ján Richter, JUDr., 63 r., minister, Nitra
13.  Ľubica Laššáková, PhDr., 59 r., ministerka kultúry SR, Banská Bystrica
14.  Martin Nemky, Ing., MBA, 39 r., poslanec NR SR, Nitra
15.  Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD., 42 r., poslanec NR SR, Stará Bystrica
16.  Peter Kmec, JUDr., 53 r., diplomat, Senec
17.  Viliam Zahorčák, 60 r., primátor mesta, Michalovce
18.  Marián Saloň, Ing., PhD., 42 r., štátny tajomník, Stará Ľubovňa
19.  Ľubomír Petrák, Ing., CSc., 58 r., poslanec NRSR, Hurbanova Ves
20.  Boris Susko, JUDr., PhD., 49 r., štátny tajomník, Ivanka pri Dunaji
21.  Ľubomír Vážny, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica
22.  Jozef Habánik, doc. Ing., PhD., 43 r., rektor, Trenčín
23.  Vladimír Faič, 71 r., poslanec NR SR, Prašice
24.  Dušan Muňko, Ing., 75 r., poslanec NR SR, Bratislava
25.  Anton Stredák, PaedDr., 56 r., štátny tajomník, Nitra
26.  Róbert Puci, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Trebišov
27.  Peter Šuca, PaedDr., 51 r., poslanec NR SR, Nová Lesná
28.  Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA, 45 r., primátor mesta, Kežmarok 
29.  Dušan Galis, 70 r., poslanec NR SR, Bratislava
30.  Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art., 66 r., poslanec NR SR, Bratislava
31.  Maroš Kondrót, Ing., 59 r., poslanec NR SR, Bratislava
32.  Vladimír Baláž, MUDr., PhD., 61 r., lekár, Banská Bystrica
33.  Jana Vaľová, PhDr., 54 r., poslankyňa NR SR, Humenné
34.  Richard Takáč, Ing., 37 r., obchodný riaditeľ, Prievidza
35.  Marián Kéry, Mgr., 42 r., poslanec NR SR, Zlaté Moravce
36.  Jozef Valocký, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, Galanta
37.  Stanislav Kubánek, Ing., 68 r., poslanec NR SR, Prešov
38.  Ján Blcháč, Ing., PhD., 60 r., primátor mesta, Liptovský Mikuláš
39.  Augustín Hambálek, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Trnava
40.  Vladimír Jánošík, Ing., 54 r., primátor mesta Lipany, Lipany
41.  Ján Kvorka, 65 r., poslanec NR SR, Blatnica
42.  Zdenko Svoboda, Mgr., MBA, 37 r., ekonomicko-technický námestník, Nitra
43.  Branislav Ondruš, Mgr., 46 r., štátny tajomník, Bratislava
44.  Pavol Goga, PaedDr., 56 r., poslanec NR SR, Topoľčany
45.  Mária Janíková, PhDr., MBA, 49 r., poslankyňa NR SR, riaditeľka CSS, Partizánske
46.  Jozef Ježík, MUDr., 52 r., lekár, Zvolen
47.  Peter Náhlik, PhDr., 38 r., poslanec NR SR, Trnava
48.  Ján Senko, PhDr., 61 r., poslanec NR SR, starosta, Očová
49.  Vojtech Ferencz, doc. Ing., PhD., 49 r., štátny tajomník, Bohdanovce
50.  Marek Mitterpák, Ing., PhD., 45 r., poslanec NR SR, Košice
51.  Jozef Smatana, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Považská Bystrica
52.  Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 64 r., stredoškolská učiteľka, Nové Mesto nad Váhom
53.  Michal Bagačka, Mgr., 56 r., štátny tajomník, Hnúšťa
54.  Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD., 56 r.,štátna tajomníčka, Bratislava
55.  Marián Valentovič, Ing., 36 r., generálny riaditeľ ÚPSVaR, Trebatice
56.  Martin Karaš, Ing., 35 r., riaditeľ kultúrnej inštitúcie, Kamienka
57.  Ladislav Andreánsky, MUDr., 56 r., lekár, Liptovský Hrádok
58.  Jozef Cech, PaedDr., 38 r., starosta, Skalité
59.  Mikuláš Krajkovič, Mgr., MBA, 51 r., poslanec NR SR, Vápeník
60.  Jaroslav Demian, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, Brezno
61.  František Petro, Ing., 58 r., starosta, Ploské
62.  Michal Kapuš, Ing., 39 r., prednosta okresného úradu, Bánovce nad Bebravou
63.  Pavol Čorba, PhDr., 38 r., generálny štátny radca, Žilina
64.  Katarína Roth Neveďalová, Mgr., 37 r., poradkyňa podpredsedu vlády SR, Bratislava
65.  Zuzana Matejičková, Bc., 23 r., študentka, Komárno
66.  Andrea Žiaková, Ing., 48 r., prednostka okresného úradu, Lutila
67.  Richard Eliáš, JUDr., 33 r., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ, Prešov
68.  Milan Mojš, Ing., 63 r., poslanec NR SR, Likavka
69.  Boleslav Lešo, MVDr., PhD., 53 r., prednosta okresného úradu, Baškovce
70.  Peter Kalivoda, Mgr., 42 r., riaditeľ, Plavecký Štvrtok
71.  Igor Válek, Ing., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR, Trnava
72.  Miroslav Čellár, Mgr. Bc., 36 r., podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica
73.  Peter Obrimčák, MUDr., 59 r., riaditeľ nemocnice, Poprad
74.  Martin Petruško, JUDr., 46 r., právnik, Košice
75.  Iveta Hanulíková, Ing., 55 r., riaditeľka inštitútu vzdelávania, Bratislava
76.  Vladimír Kocourek, Ing., 56 r., prednosta okresného úradu, Senica
77.  Jozef Stopka, JUDr. Ing., PhD., 52 r., prednosta okresného úradu, Handlová
78.  František Mrázik, Ing., 59 r., SZČO, Žihárec
79.  Igor Melicher, Mgr., 26 r., štátny radca, Poltár
80.  Peter Gaži, Ing., 54 r., lesný inžinier, Spišská Belá
81.  Ján Jakubov, Ing., 62 r., projektový manažér, Košice
82.  Dušan Dvoran, 66 r., starosta obce, Vysoká pri Morave
83.  Ján Horváth, Ing., 65 r., starosta, Chtelnica
84.  Michal Moško, Mgr., 46 r., krajský riaditeľ VŠZP, Trenčín
85.  Ervín Weiss, Mgr., PhD., 33 r., vysokoškolský pedagóg, Podhorany
86.  Branislav Hámorník, Ing., 55 r., prednosta okresného úradu, Lučenec
87.  Michal Lukša, Mgr., MBA, 57 r., asistent poslanca, Snina
88.  Ján Mažgút, Mgr., 38 r., hovorca strany SMER - SD, Bratislava
89.  Peter Švider, JUDr. PhDr., 34 r., právnik, Košice
90.  Rastislav Strečanský, PhDr. Bc., 35 r., prednosta okresného úradu, Hlohovec
91.  Henrich Gašparík, MUDr., PhD., 54 r., riaditeľ NsP, Rudník
92.  Helena Bohátová, Ing., PhD., 59 r., riaditeľka ÚPSVaR, Nové Zámky
93.  Martina Jarošová Gašparová, Mgr., 36 r., koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky, Levice
94.  Ján Baňas, Ing., 52 r., prednosta okresného úradu, Lipany
95.  Miroslav Kovalčík, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Turčianske Teplice
96.  Štefan Daňo, RSDr. JUDr., 72 r., advokát, Košice
97.  Adam Nociar, JUDr., MPH, 33 r., riaditeľ odboru verejného obstarávania, Bratislava
98.  Júlia Gálová, Mgr., 65 r., administratívna pracovníčka, Galanta
99.  Dana Šťastná, Ing., 51 r., prednostka okresného úradu Ilava, Dubnica nad Váhom
100.  Daša Ďurianová, Bc., DBA, 57 r., finančná riaditeľka, Kozárovce
101.  Radovan Lehocký, Mgr., 44 r., hlavný inšpektor práce, Dolná Krupá
102.  Ľuboš Martinák, Ing., 61 r., poslanec NR SR, Medzilaborce
103.  Iveta Krajčovičová, Mgr., 54 r., vedúca zamestnankyňa, Báhoň
104.  Norbert Rudický, Mgr., 46 r., vedúci odboru ÚPSVaR, Veľký Meder
105.  Jozef Hollan, Bc., 57 r., vedúci vnútornej správy OcÚ, Lednické Rovne
106.  Marek Oremus, Ing., 56 r., primátor mesta, Šurany
107.  Rastislav Kudla, JUDr., 41 r., právnik, Trenčín
108.  Štefan Hreha, Ing., 61 r., riaditeľ sociálnej poisťovne, Vranov nad Topľou
109.  Miroslav Gabara, 41 r., PhDr., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo, Tvrdošín
110.  Richard Bittner, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, Piešťany
111.  Peter Flamík, Bc., 46 r., starosta obce, Prietržka
112.  Peter Burčo, Ing., 32 r., starosta obce, Bátovce
113.  Jozef Magát, Ing., 51 r., starosta obce, Sľažany
114.  Daniel Karas, Mgr., 45 r., SZČO, Banská Bystrica
115.  Jozef Guliga, Mgr., 37 r., vedúci kancelárie primátora, Bardejov
116.  Vladimír Božek, Ing., 61 r., riaditeľ ÚPSVaR Martin, Kláštor pod Znievom
117.  Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 36 r., marketingový manažér, Bratislava
118.  Kamil Blaho, 63 r., starosta obce, Voznica
119.  Eduard Hulík, Ing. JUDr., 58 r., advokát, Bratislava
120.  Roman Urbánik, PaedDr., 56 r., starosta obce, Močenok
121.  Marián Siekela, RNDr., 59 r., prednosta okresného úradu Veľký Krtíš, Krupina
122.  Vladimír Macašek, Ing., 61 r., administratívny pracovník, Kysucké Nové Mesto
123.  Ivana Antošová, Mgr., 51 r., manažérka, Bratislava
124.  Evamária Veselská, Mgr., 26 r., štátna zamestnankyňa, Holíč
125.  Pavol Dragula, Mgr., 37 r., riaditeľ odboru služieb zamestnanosti, Turčianky
126.  Milan Halúz, Bc., 53 r., obchodný manažér, Levice
127.  Alexander Daško, Mgr., 50 r., riaditeľ SZUŠ - LAVUTA, Banská Bystrica
128.  Miroslav Štefček, Ing., 57 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Štiavnička
129.  Marián Slaminka, JUDr., 34 r., právnik, Bratislava
130.  Kamil Vaňa, 62 r., správca priemyselného parku, Trnava
131.  Mário Zajac, Ing., 48 r., manažér, Dubnica nad Váhom
132.  Marek Illéš, Ing., 45 r., generálny riaditeľ, Nitra
133.  Jozef Žilík, Ing., 60 r., riaditeľ, Poltár
134.  Marián Ličko, Ing., 67 r., dôchodca, Slovenské Pravno
135.  Lilia Lohnická, Ing., 55 r., stavebná inžinierka, Bratislava
136.  Radko Gavliak, Ing., 42 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prievidza
137.  Jozef Mokoš, 53 r., starosta, Nemčice
138.  Ľubomír Haško, 47 r., SZČO, Veľký Krtíš
139.  Matúš Mních, JUDr., 57 r., starosta, Zázrivá
140.  Dušan Šebok, JUDr., 49 r., starosta, Kráľová pri Senci
141.  Milan Galaba, Mgr., 56 r., štátny zamestnanec, Zlaté Moravce
142.  Anna Líšková, Mgr., 46 r., vedúca majetkovoprávneho odboru OÚ, Žiar nad Hronom
143.  Peter Morong, RNDr., 49 r., riaditeľ lesného závodu, Brezno
144.  Janka Krahulíková, Mgr., 58 r., riaditeľka ÚPSVaR, Topoľčany
145.  Martin Madlo, Mgr., 39 r., SZČO, Piešťany
146.  Božena Reingraberová, 55 r., účtovníčka, Dunajská Lužná
147.  Roman Malatinec, Mgr. art., 38 r., podpredseda BBSK, Korytárky
148.  Petronela Vižďáková, Ing., 56 r., prednostka okresného úradu, Šaľa
149.  Samuel Janec, MUDr., 67 r., MPH, lekár, Bratislava
150.  Erik Kaliňák, Mgr., 28 r., kreatívny manažér, Bratislava

25.11.2019
Zasadala Okresná rada

Dňa 25.11.2019 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


11.11.2019
Facebook

Pozrite si stránku SMER-SD Považská Bystrica.

25.10.2019
Zasadala Okresná rada

Dňa 25.10.2019 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Rôzne


28.8.2019
Pozvánka28.8.2019
Pozvánka16.8.2019
Zasadala Okresná rada

Dňa 16.8.2019 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava krajskej členskej schôdze
 3. Rôzne


26.6.2019
Členská schôdza

Dňa 26.6.2019 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o súčasnej politickej situácii
3. Diskusia
4. Občerstvenie - guláš
5. Záver

17.6.2019
Zasadala Okresná rada

Dňa 17.6.2019 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava členskej schôdze
 3. Rôzne


28.5.2019
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.5.2019 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Vyhodnotenie akcií a volieb do EP
 3. Rôzne


18.5.2019
EP 201918.5.2019
EP 2019
22.4.2019
Pozvánka15.3.2019
Okresný snem
Dňa 15.3.2019 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
    - pracovného predsedníctva
    - mandátovej komisie
    - návrhovej komisie
    - zapisovateľa
    - overovateľov zápisnice
5. Správa  o činnosti Okresnej organizácie za rok 2018
6. Správa  o hospodárení Okresnej organizácie za rok 2018
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


10.3.2019
Zasadala Okresná rada

Dňa 10.3.2019 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava okresného snemu
 3. Oslavy MDŽ
 4. Rôzne


7.2.2019
Voľba prezidenta7.2.2019
Pozvánka25.1.2019
Zasadala Okresná rada

Dňa 25.1.2019 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava okresného snemu
 3. Príprava MDŽ
 4. Rôzne


25.12.2018
PF 2019


PF 2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2019

želá Okresná rada

19.12.2018
Členská schôdza

Dňa 19.12.2018 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia zo snemu
3. Diskusia
4. Vianočná kapustnica
5. Záver

7.12.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 7.12.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava členskej schôdze
 3. Rôzne


25.10.2018
Občasník
Prečítajte si jesenný občasník strany SMER-SD na adrese:

www.strana-smer.sk/storage/app/media/Obcasnik/Jesen%202018/TN_PB_PovazskaBystrica.pdf

19.10.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 19.10.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Rôzne


17.10.2018
Komunálne voľby

Strana SMER-sociálna demokracia kandiduje v komunálnych voľbách v koalíci so Slovenskou národnou stranou a Stranou zelených.

          Kandidát na primátora Považskej Bystrice:

  1. Karol Janas, doc., PhDr., PaedDr., PhD., 48 r., primátor  Kandidáti na poslancov:

Volebný obvod č. 1 (Strojárenská štvrť, Jelšové-Hliníky)

  7. Ľubomír Kubovič, Ing., 63 r., konateľ spoločnosti

  10. Jana Umrianová, PhDr., 43 r., sestra

Volebný obvod č. 2 (Stred)

  4. Tibor Macháč, Mgr., 51 r., riaditeľ SPŠ

  5. František Martaus, Ing., PhD., 61 r., riaditeľ CSS

Volebný obvod č. 3 (Lány)

  3. Stanislav Kardoš, Dis. art., 59 r., riaditeľ školy

  4. Martin Kerepecký, Ing., 49 r., ekonóm

  6. Miroslav Magdech, Bc., 32 r., riaditeľ odboru

Volebný obvod č. 4 (Rozkvet)

  1. Ľudmila Čičková, MUDr., 59 r., lekárka

  8. Gabriela Lukáčová, Mgr., 58 r., riaditeľka CSS Bystričan

  9. Jozef Mareček, 48 r., živnostník

  13. Juraj Pekár, Ing., 62 r., technik

  20. Martin Všelko, Ing., 26 r., informatik


Volebný obvod č. 5 (SNP, Zakvášov, Hliny)

  10. Igor Steiner, MUDr., 52 r., lekár

  11. Július Vavrek, Ing., 58 r., kontrolór výroby

  12. Taťjana Žikavská, MUDr. 63 r., lekárka

Volebný obvod č. 6 (Dolný a Horný Moštenec, Zemiansky Kvášov)

  1. Peter Zvak, 47 r., SZČO

Volebný obvod č. 7 (Milochov, Orlové)

  1. Pavol Bazala, 51 r., SZČO

Volebný obvod č. 8 (Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie)

  1. Ivan Bubela, Ing., 53 r., konateľ

Volebný obvod č. 9 (Považská Teplá)

  2. Ján Panák, 63 r., živnostník

Volebný obvod č. 10 (Podmanín, Praznov)

  1. Jarmila Tomanová, 53 r., SZČO


4.9.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 4.9.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Rôzne


24.8.2018
Pozvánka9.8.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 9.8.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Rôzne


27.7.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 27.7.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Rôzne9.7.2018
Okresný snem
Dňa 9.7.2018 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
    - pracovného predsedníctva
    - mandátovej komisie
    - návrhovej komisie
    - zapisovateľa
    - overovateľov zápisnice
5. Politická situácia
6. Informácia o príprave na komunálne voľby
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


15.6.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 15.6.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Príprava okresného snemu
 4. Rôzne


28.5.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.5.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Komunálne voľby
 4. Rôzne


19.4.2018
Členská schôdza

Dňa 19.4.2018 sa konala za účasti Viktora Stromčeka členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Súčasná politická situácia
3. Diskusia
4. Záver

22.3.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 22.3.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby

 3. Rôzne


16.2.2018
Pozvánka16.2.2018
Pozvánka16.2.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 16.2.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Informácie z KR

 3. Príprava MDŽ

     4.  Rôzne


29.1.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.1.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava MDŽ

 3. Rôzne


23.12.2017
PF 2018


PF 2018

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2018

želá Okresná rada

21.12.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 21.12.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Vyhodnotenie ČS

 3. Rôzne


21.12.2017
Členská schôdza

Dňa 21.12.2017 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia zo snemu
3. Diskusia
4. Vianočná kapustnica
5. Záver

2.12.2017
Okresný snem
Dňa 2.12.2017 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
    - pracovného predsedníctva
    - mandátovej komisie
    - návrhovej komisie
    - zapisovateľa
    - overovateľov zápisnice
5. Návrh politického programu, ktorý sa bude schvaľovať na sneme strany v Martine
6. Politická situácia

7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


29.11.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.11.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Vyhodnotenie volieb do VUC

 3. Príprava mimoriadneho snemu

 4. Komunálne voľby

 5. Rôzne


17.10.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 17.10.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Voľby do VUC
3. Rôzne


14.9.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 14.9.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Vyhodnotenie osláv SNP
3. Vyhodnotenie členskej schôdze
4. Rôzne


14.9.2017
Členská schôdza

Dňa 14.9.2017 sa konala členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o súčasnej politickej situácii
 3. Diskusia
 4. Záver


31.8.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.8.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Voľby do VUC
3. Rôzne


29.8.2017
Tour de Baška 2017 - 24. etapa

Dňa 29.8.2017 sa konala 24. etapa Tour de Baška 2017 Domanižsko-Manínská.....  
 
  


18.8.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 18.8.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Voľby do VUC

 3. Rôzne


16.7.2017
Tour de Baška 2017 - 6. etapa

Dňa 16.7.2017 sa konala 6. etapa Tour de Baška 2017 Papradňansko-Maríkovská.....  
 
  


14.7.2017
Tour de Baška 2017 - 3. etapa

Dňa 13.7.2017 sa konala 3. etapa Tour de Baška 2017 Sverepsko-Pružinská. Začala v obci Sverepec a končila v dedine Sádočné.....
 
  


30.6.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.6.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Informácie z KR
3. Rôzne


25.5.2017
Členská schôdza

Dňa 25.5.2017 sa konala členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o súčasnej politickej situácii
 3. Diskusia
 4. Občerstvenie - guláš
 5. Záver

25.5.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 25.5.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava ČS
3. Rôzne


24.4.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 24.4.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Zabezpečenie osláv 1. mája
3. Príprava ČS
4. Rôzne


31.3.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.3.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Vyhodnotenie osláv MDŽ
3. Rôzne


 
Pozvánka


                                                                                                                     
Oslavy MDŽ

Ani tento rok sme nezabudli na ženy. V nedeľu 5. 3. 2017 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici už tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien. Prítomným ženám v zaplnenej sále kina Mier zablahoželal k ich sviatku predseda Okresnej organizácie politickej strany SMER-SD a primátor mesta doc. Karol Janas. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Stella manželov Kardošovcov  a hudobná skupina Disk. Na záver každá žena dostala ružu.   

  


15.2.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 15.2.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava MDŽ
3. Rôzne


6.2.2017
Pozvánka20.1.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 20.1.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z okresného snemu
3. Príprava MDŽ
4. Rôzne


20.1.2017
Okresný snem
Dňa 20.1.2017 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu:
- pracovného predsedníctva
- mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- zapisovateľa
- overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


23.12.2016
PF 2017


PF 2017

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2017

želá Okresná rada

16.12.2016
Členská schôdza

Dňa 16.12.2016 sa konala členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia zo snemu
 3. Diskusia
 4. Občerstvenie - vianočná kapustnica
 5. Záver

30.11.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.11.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


28.10.2016
Členská schôdza

Dňa 28.10.2016 sa konala  členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o programovej konferencii
 3. Diskusia
 4. Záver

28.10.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.10.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


30.9.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.9.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


19.8.2016
Pozvánka19.8.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 19.8.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. POZ osláv výročia SNP 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


7.7.2016
Členská schôdza

Dňa 7.7.2016 sa konala na turistickej chate v Považskej Teplej členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o súčasnej politickej situácii
 3. Diskusia
 4. Občerstvenie - guláš
 5. Záver

30.6.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.6.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze
3. Situácia v členskej základni
4. Aktuálna situácia v štátnej správe
5. Rôzne10.5.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 10.5.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie diskusie z okresného snemu
3. Informácie z KR
4
. Rôzne

29.4.2016
Okresný snem
Dňa 29.4.2016 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu:
- pracovného predsedníctva
- mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- zapisovateľa
- overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


29.4.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.4.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Okresný snem
3
. Rôzne

4.4.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 4.4.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prijímanie členov
3
. Rôzne

7.3.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 7.3.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie volieb
3
. Rôzne

2.3.2016
MDŽ

V stredu 2. 3. 2016 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici už tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien spojené s predstavením kandidátov na poslancov NR SR. Prítomným ženám v zaplnenej sále kina Mier zablahoželali k ich sviatku predseda Trenčianského samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, predseda Okresnej organizácie politickej strany SMER-SD a primátor mesta doc. Karol Janas, poslanec NR SR Ing. Milan Panáček a kandidátka na poslankyňu Ing. Katarína Jankacká. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili považskobystrické skupiny.  Na záver každá žena dostala ružu.

  
29.2.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.2.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Volebná kampaň
3
. Rôzne

25.2.2016
Pozvánka
29.1.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.1.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Volebná kampaň
3
. Rôzne

23.12.2015
PF 2016


PF 2016

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2016

želá Okresná rada


14.12.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 14.12.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Volebná kampaň
3
. Rôzne


11.12.2015
Členská schôdza

Dňa 11.12.2015 sa konala členská schôdza s