Aktuálne

24.8.2018
Pozvánka9.8.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 9.8.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Rôzne


27.7.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 27.7.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Rôzne9.7.2018
Okresný snem
Dňa 9.7.2018 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
    - pracovného predsedníctva
    - mandátovej komisie
    - návrhovej komisie
    - zapisovateľa
    - overovateľov zápisnice
5. Politická situácia
6. Informácia o príprave na komunálne voľby
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


15.6.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 15.6.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby
 3. Príprava okresného snemu
 4. Rôzne


28.5.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.5.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Aktuálna politická situácia
 3. Komunálne voľby
 4. Rôzne


19.4.2018
Členská schôdza

Dňa 19.4.2018 sa konala za účasti Viktora Stromčeka členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Súčasná politická situácia
3. Diskusia
4. Záver

22.3.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 22.3.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Komunálne voľby

 3. Rôzne


16.2.2018
Pozvánka16.2.2018
Pozvánka16.2.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 16.2.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Informácie z KR

 3. Príprava MDŽ

     4.  Rôzne


29.1.2018
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.1.2018 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Príprava MDŽ

 3. Rôzne


23.12.2017
PF 2018


PF 2018

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2018

želá Okresná rada

21.12.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 21.12.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Vyhodnotenie ČS

 3. Rôzne


21.12.2017
Členská schôdza

Dňa 21.12.2017 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia zo snemu
3. Diskusia
4. Vianočná kapustnica
5. Záver

2.12.2017
Okresný snem
Dňa 2.12.2017 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
    - pracovného predsedníctva
    - mandátovej komisie
    - návrhovej komisie
    - zapisovateľa
    - overovateľov zápisnice
5. Návrh politického programu, ktorý sa bude schvaľovať na sneme strany v Martine
6. Politická situácia

7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


29.11.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.11.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Vyhodnotenie volieb do VUC

 3. Príprava mimoriadneho snemu

 4. Komunálne voľby

 5. Rôzne


17.10.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 17.10.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Voľby do VUC
3. Rôzne


14.9.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 14.9.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Vyhodnotenie osláv SNP
3. Vyhodnotenie členskej schôdze
4. Rôzne


14.9.2017
Členská schôdza

Dňa 14.9.2017 sa konala členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o súčasnej politickej situácii
 3. Diskusia
 4. Záver


31.8.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.8.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Voľby do VUC
3. Rôzne


29.8.2017
Tour de Baška 2017 - 24. etapa

Dňa 29.8.2017 sa konala 24. etapa Tour de Baška 2017 Domanižsko-Manínská.....  
 
  


18.8.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 18.8.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod

 2. Voľby do VUC

 3. Rôzne


16.7.2017
Tour de Baška 2017 - 6. etapa

Dňa 16.7.2017 sa konala 6. etapa Tour de Baška 2017 Papradňansko-Maríkovská.....  
 
  


14.7.2017
Tour de Baška 2017 - 3. etapa

Dňa 13.7.2017 sa konala 3. etapa Tour de Baška 2017 Sverepsko-Pružinská. Začala v obci Sverepec a končila v dedine Sádočné.....
 
  


30.6.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.6.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Informácie z KR
3. Rôzne


25.5.2017
Členská schôdza

Dňa 25.5.2017 sa konala členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o súčasnej politickej situácii
 3. Diskusia
 4. Občerstvenie - guláš
 5. Záver

25.5.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 25.5.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava ČS
3. Rôzne


24.4.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 24.4.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Zabezpečenie osláv 1. mája
3. Príprava ČS
4. Rôzne


31.3.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.3.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Vyhodnotenie osláv MDŽ
3. Rôzne


 
Pozvánka


                                                                                                                     
Oslavy MDŽ

Ani tento rok sme nezabudli na ženy. V nedeľu 5. 3. 2017 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici už tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien. Prítomným ženám v zaplnenej sále kina Mier zablahoželal k ich sviatku predseda Okresnej organizácie politickej strany SMER-SD a primátor mesta doc. Karol Janas. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Stella manželov Kardošovcov  a hudobná skupina Disk. Na záver každá žena dostala ružu.   

  


15.2.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 15.2.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava MDŽ
3. Rôzne


6.2.2017
Pozvánka20.1.2017
Zasadala Okresná rada

Dňa 20.1.2017 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z okresného snemu
3. Príprava MDŽ
4. Rôzne


20.1.2017
Okresný snem
Dňa 20.1.2017 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu:
- pracovného predsedníctva
- mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- zapisovateľa
- overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


23.12.2016
PF 2017


PF 2017

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2017

želá Okresná rada

16.12.2016
Členská schôdza

Dňa 16.12.2016 sa konala členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia zo snemu
 3. Diskusia
 4. Občerstvenie - vianočná kapustnica
 5. Záver

30.11.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.11.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


28.10.2016
Členská schôdza

Dňa 28.10.2016 sa konala  členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o programovej konferencii
 3. Diskusia
 4. Záver

28.10.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.10.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


30.9.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.9.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


19.8.2016
Pozvánka19.8.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 19.8.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. POZ osláv výročia SNP 
3. Aktuálna politická situácia 
4. Rôzne


7.7.2016
Členská schôdza

Dňa 7.7.2016 sa konala na turistickej chate v Považskej Teplej členská schôdza s programom:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o súčasnej politickej situácii
 3. Diskusia
 4. Občerstvenie - guláš
 5. Záver

30.6.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.6.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod

2. Príprava členskej schôdze
3. Situácia v členskej základni
4. Aktuálna situácia v štátnej správe
5. Rôzne10.5.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 10.5.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie diskusie z okresného snemu
3. Informácie z KR
4
. Rôzne

29.4.2016
Okresný snem
Dňa 29.4.2016 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu:
- pracovného predsedníctva
- mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- zapisovateľa
- overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu


29.4.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.4.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Okresný snem
3
. Rôzne

4.4.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 4.4.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prijímanie členov
3
. Rôzne

7.3.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 7.3.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie volieb
3
. Rôzne

2.3.2016
MDŽ

V stredu 2. 3. 2016 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici už tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien spojené s predstavením kandidátov na poslancov NR SR. Prítomným ženám v zaplnenej sále kina Mier zablahoželali k ich sviatku predseda Trenčianského samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, predseda Okresnej organizácie politickej strany SMER-SD a primátor mesta doc. Karol Janas, poslanec NR SR Ing. Milan Panáček a kandidátka na poslankyňu Ing. Katarína Jankacká. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili považskobystrické skupiny.  Na záver každá žena dostala ružu.

  
29.2.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.2.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Volebná kampaň
3
. Rôzne

25.2.2016
Pozvánka
29.1.2016
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.1.2016 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Volebná kampaň
3
. Rôzne

23.12.2015
PF 2016


PF 2016

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2016

želá Okresná rada


14.12.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 14.12.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Volebná kampaň
3
. Rôzne


11.12.2015
Členská schôdza

Dňa 11.12.2015 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia zo snemu

3. Diskusia
4. Vianočná kapustnica

5. Záver


30.11.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.11.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Volebná kampaň
3. Príprava členskej schôdze
4
. Rôzne


23.10.2015
Pozvánka

23.10.2015
Pozvánka

20.10.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 20.10.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Organizačné zabezpečenie mítingu
4
. Rôzne


8.10.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 8.10.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Snem strany
3. Informácia zo stretnutia okresných volebných manažérov
4. Parlamentné voľby
5
. Rôzne25.9.2015
Členská schôdza
Dňa 25.9.2015 sa konala členská schôdza s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o súčasnej politickej situácii
3. Diskusia
4. Záver

 


25.9.2015
Zasadala Okresná rada
Dňa 25.9.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia zo stretnutia okresných predsedov s vedením strany
3. Parlamentné voľby
4
. Rôzne

 

31.8.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.8.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Plán akcií na 2. polrok
3. Príprava členskej schôdze
4
. Rôzne


24.8.2015
Pozvánka
6.7.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 6.7.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava členskej schôdze
3
. Rôzne12.6.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 12.6.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Aktualizácia plánu akcií
3
. Rôzne14.5.2015
Členská schôdza
Dňa 14.5.2015 sa konala členská schôdza s programom:

1. Otvorenie
2. Informácia o súčasnej politickej situácii
3. Diskusia
4. Záver

 


14.5.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 14.5.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia z Krajskej rady
3
. Rôzne16.4.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 16.4.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Plán akcií
3
. Rôzne13.3.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 13.3.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia z KR
3. Prijímanie nových členov
4. Rôzne
8.3.2015
Oslavy MDŽ

V nedeľu 8. 3. 2015 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici už tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien. Prítomným ženám v zaplnenej sále kina Mier zablahoželal k ich sviatku predseda Okresnej organizácie politickej strany SMER-SD a primátor mesta doc. Karol Janas. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Stella manželov Kardošovcov, ĽH FS Považan so speváckou skupinou, FS Považan a hudobná skupina Bonus. Na záver každá žena dostala ružu.

 23.2.2015
Pozvánka23.2.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 23.2.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava MDŽ
3. Voľba podpredsedu
4. Rôzne23.1.2015
Okresný snem
Dňa 23.1.2015 sa konal Okresný snem s programom:

1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu:
- pracovného predsedníctva
- mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- volebnej komisie
- skrutátorov
- zapisovateľa
- overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení okresnej organizácie
7. Voľba člena Okresnej rady
8. Diskusia
9. Návrh a schvaľovanie uznesenia
10. Záver rokovania snemu


20.1.2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 20.1.2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava okresného snemu
3. Rôzne


9. 1. 2015
Zasadala Okresná rada

Dňa 9. 1. 2015 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:

 1. Úvod
 2. Úlohy z KR
 3. Príprava okresného snemu
 4. Rôzne

21.12.2014
PF 2015


Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2015

želá Okresná rada


16.12.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 16.12.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Členská základňa
4. Rôzne


5.12.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 5.12.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie komunálnych volieb
3. Členská základňa
4. Rôzne


16.11.2014
Komunálne voľby

Karol Janas - Primátor Mesta Považská Bystrica
15 novembra o 23:43 ·
Touto cestou chcem poďakovať všetkým voličom za prejavenú dôveru. Verím, že Vám opäť dokážeme, že cesta, ktorou sme sa vydali, je tá správna.


11.11.2014
Míting

Dňa 11.11.2014 sa konalo za účasti poslanca NR SR a predsedu Trenčianského samosprávneho kraja Jaroslava Bašku v kine Mier stretnutie s kandidátom na primátora Karolom Janasom a kandidátmi na poslancov Mestského zastupiteľstva. Účastníci sa zoznámili s kandidátmi a ich programom, pozreli si vystúpenie súboru Považan a hudobnej skupiny Akord. Navyše mohli ochutnať z ponuky zabíjačkových výrobkov.


5.11.2014
Pozvánka


30.10.2014
Komunálne voľby

 29.10.2014
Komunálne voľby10.10.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 10.10.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Úlohy z KR
3. Komunálne voľby
4. Rôzne


19.9.2014
Komunálne voľby 2014

Kandidátka koalície SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
Kandidát na primátora
Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

Zoznam kandidátov na poslancov v Považskej Bystrici
1. Kolónia (3)
Ľubomír Kubovič, Ing.,
Katarína Drevenáková, Ing.,
Miroslav Bubák,
2. Stred (2)
Tibor Machač, Mgr.,
František Martaus, Ing., PhD.,
3. Lánska (4)
Milena Hatalová, Mgr
Stanislav Kardoš
Martin Kerepecký, Ing.
Pavel Smatana, Ing.
4. Rozkvet (6)
Pavol Mičúch, PaedDr.
Juraj Pekár, Ing.
Marcel Péli, Mgr.
Ľudovít Ševčík, MUDr.
Michal Tamajka, Ing.
Marek Wesserle, Mgr.
5. SNP,Zakvášov, Hliny (5)
Peter Máťoš, Bc.
Marián Sopčák, Mgr.
Igor Steiner, MUDr.
Martin Šimík
Július Vavrek, Ing.
6. Moštence+Z.Kvášov (1)
Peter Zvak
8. Pov.Podhr., Šebešťanová, Podvažie (1)
Tibor Fusko
9. Pov.Teplá (1)
Ján Panák,
10.Podmanín , Praznov (1)
Jarmila Tomanová9.9.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 9.9.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Komunálne voľby
4. Rôzne


24.8.2014
Oslavy SNP

Okresná rada SMER-SD

Vás pozýva na
TURISTICKÝ POCHOD
pri príležitosti 70. výročia SNP
po trase
Pov. Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá
Odchod v piatok 29. 8. 2014 o 10. hod.
od kina Mier

Položenie venca k pamätníku SNP vo Vrchteplej je plánované na 14.30. hod.
Príchod je možný aj linkovým autobusom s odchodom o 12.20 hod. z autobusovej stanice.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP v Považskej Bystrici sa bude konať 29.8.2014 o 18.00hod.


15.8.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 15.8.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Komunálne voľby
3. Rôzne


5.8.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 5.8.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Komunálne voľby
3. Rôzne


28.7.2014
Oznam

Dňa 26. 7. 2014 náhle zomrela členka našej organizácie, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica,

Mgr. Anna Jurdíková


Pohreb bude v stredu 30.7.2014 o 13. hod. na novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Česť jej pamiatke!11.7.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 11.7.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Členská základňa
3. Rôzne


7.7.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 7.7.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Úloha zo snemu
3. Rôzne


30.5.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.5.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie mítingu
3. Komunálne voľby


30.5.2013
Členská schôdza
Dňa 30.5.2013 sa konala členská schôdza s programom:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie volieb do EP a informácia o príprave komunálnych volieb
3. Diskusia
4. Záver

 


16.5.2014
Majáles


V stredu 14. 5. 2014 sa uskutočnil v kine Mier v Považskej Bystrici za účasti predsedu vlády Roberta Fica európsky MAJÁLES, v rámci ktorého boli predstavení kandidáti strany SMER-SD na poslancov európskeho parlamentu.V kultúrnom programe vystúpilo duo Otto Weiter - Andrea Fischer-Uhríková a domáci folklórny súbor Považan.
13.5.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 13.5.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava mítingu
3. Aktuálna situácia v členskej základni
4. Komunálne voľby
5. Rôzne


12.5.2014
Pozvánka
28.4.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.4.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia z KR
3. Voľby do EP
4. Komunálne voľby
5. Príprava členskej schôdze
6. Rôzne
28.3.2014
Prezidentské voľby

21.3.2014
Okresný snem

Dňa 21.3.2014 sa konal Okresný snem s programom:
1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu - pracovného predsedníctva
- mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- zapisovateľa
- overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu

17.3.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 17.3.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prezidentské voľby
3. MDŽ Trenčín
4. Príprava okresného snemu
5. Rôzne8.3.2014
Oslavy MDŽ

V sobotu 8. 3. 2014 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici už tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien. Prítomným ženám v zaplnenej sále kina Mier zablahoželali k ich sviatku predseda Okresnej organizácie a primátor mesta doc. Karol Janas a predseda Krajskej organizácie v Trenčíne, poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška . Potom už nasledoval za moderovaní Pavola Hrobárika bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy manželov Kardošovcov, spevácky zbor Bystričan a folklórna skupina Praznovanka. Pesničky pridali aj Anna Jurdíková a Pavol Hrobárik. Na záver každá žena dostala ružu.

 5.3.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 5.3.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prezidentské voľby
3. Príprava MDŽ
4. Príprava členskej schôdze
5. Komunálne voľby
6. Rôzne


2.3.2014
Pozvánka


 

3.2.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 3.2.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prezidentské voľby

3. Príprava členskej schôdze
4. Príprava MDŽ
5. Komunálne voľby


9.1.2014
Zasadala Okresná rada

Dňa 9.1.2014 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prezidentské voľby
3. Príprava členskej schôdze
4. Rôzne


20.12.2013
PF 2014


PF 2014

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2014

želá Okresná rada


13.12.2013
Členská schôdza
Dňa 13.12.2013 sa konala členská schôdza s programom:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie volieb do VUC
3. Informácia zo snemu
4. Diskusia
5. Vianočná kapustnica
6. Záver

 


18.11.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 18.11.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie volieb do VÚC
3. Príprava členskej schôdze
4. Rôzne


3.11.2013
Kandidáti na poslancov VÚC 

31.10.2013
Pozvánka


SMER-SD Vás pozýva na stretnutie
s kandidátom na župana TSK
Jaroslavom Baškom
a kandidátmi na poslancov.

Streda 6. 11. 2013 o 18.00 hod.
Kino Mier.
Predstavenie kandidátov, kultúrny program
(ZUŠ Stella, Black Band)


8.10.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 8.10.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie členskej schôdze

3. Príprava návštevy ministerky zdravotníctva
4. Upresnenie plánu volebnej kampane
5. Rôzne


3.10.2013
Členská schôdza
Dňa 3.10.2013 sa konala členská schôdza s programom:

1. Otvorenie
2. Informácia o súčasnej politickej situácii a o príprave volebnej kampane VÚC
3. Diskusia
4. Záver

 


4.9.2013
Zasadala Okresná rada
Dňa 4.9.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava volebnej kampane VÚC
3. Rôzne

 


30.8.2013
Oslavy SNP

Pri príležitosti 69. výročia SNP usporiadali Okresná rada strany SMER-SD a Oblastný výbor SZPB turistický pochod po trase Pov.Bystrica – Kalvária – Kostolec – Bosmany – Vrchteplá. Cieľ pochodu bol pri pamätníku SNP vo Vrchteplej, kde si účastníci položením vencov uctili pamiatku hrdinov SNP.


27.8.2013
Zasadala Okresná rada
Dňa 27.8 .2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia z rokovania KR
3. Príprava volebnej kampane VÚC
4. Návrhy na delegovanie do volebných komisií
5. Organizačné zabezpečenie akcií k SNP
6. Príprava členskej schôdze
7. Rôzne

 


26.8.2013
Oslavy SNP

Okresná rada SMER-SD

Vás pozýva na
TURISTICKÝ POCHOD
pri príležitosti 69. výročia SNP
po trase
Pov. Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá
Odchod v stredu 29. 8. 2013 o 9. hod.
od kina Mier

Položenie venca k pamätníku SNP vo Vrchteplej je plánované na 13. hod.
Príchod je možný aj linkovým autobusom s odchodom o 12.20 hod. z autobusovej stanice.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP v Považskej Bystrici sa bude konať 29.8.2013 o 18.00hod.


17.7.2013
Tour de Baška 2013

Niekoľko fotografií zo 4. etapy Tour de Baška 2013.

 


 

Fotografická dokumentácia 4. etapy je na adrese www.vaszupan.sk/4-etapa/

Fotografická dokumentácia 5. etapy je na adrese www.vaszupan.sk/5-etapa/

Fotografická dokumentácia 3. etapy je na adrese www.vaszupan.sk/3-etapa-1/


4.7.2013
Pozvánka
  

Tour de Baška 2013
dátum 3. etapa čas program, miesto konania
19.7. Počarová 11:00 Stretnutie so starostom a občanmi v kultúrnom dome
piatok Prečín 11:45 Stretnutie so starostom v pohostinstve pri ob.úrade

Bodiná 12:30 Stretnutie so starostom na obecnom úrade

Záskalie 14:00 Stretnutie so starostom a občanmi pri pive a harmonike miestna krčma

Kostolec 14:45 Stretnutie pred obecným úradom

Vrchteplá 15:30 Stretnutie so starostom a občanmi rokovanie oblastného futbalového zväzu

Plevník 16:30 Stretnutie so starostom a občanmi obecný úrad

Považská Bystrica 17:30 Stretnutie s občanmi pri kine Mier kultúrny program
MANÍNSKA dlžka etapy 50 km 8 obcí
dátum 4. etapa čas program, miesto konania
13.7. Sverepec 10:00 Stretnutie so starostom a občanmi pred kultúrnym domom
sobota Visolaje 10:40 Stretnutie s starstkou a občanmi obecný úrad

Slopná 11:30 Stretnutie so starostom a občanmi pred kultúrnym domom ???

Dolný Lieskov 12:10 Stretnutie so starostom a občanmi pred kultúrnym domom

Horný Lieskov 12:45 Starosta ma svatbu

Podskalie 13:30 BEZ PROGRAMU, stretnutie na námestí

Ďurďové 14:20 BEZ PROGRAMU, stretnutie na námestí

Pružina 15:00 Stretnutie s občanmi a sadenie stromčekov materská škôlka

Čelková Lehota 16:00 Starosta na dovolenke

Sádočné 16:40 Posedenie pri pive so starostom a občanmi miestna krčma

Malé Lednice 17:30 Deň rodiny dom kultury

Domaniža 18:00 Športové popoludnie ihrisko stretnutie so starostom a občanmi
PRUŽINSKO- dĺžka etapy 47 km 12 obcí
DOMANIŽSKÁ


dátum 5. etapa čas program, miesto konania
14.7. Horná Maríková 13:00 Marikovské folklórne slávnosti Amfiteater pri obecnom úrade
nedela Dolná Maríková 13:45 Starosta na dovolenke

Klieština 14:30 Stretnutie so starostkou a občanmi dom kultúry

Hatné 15:00 Stretnutie so starostkou - Maríkovské folklorne slávnosti

Udiča 15:45 Stretnutie so starostom a občanmi pred obecným úradom

Jasenica 16:30 Stretnutie so starostkou Obecný úrad

Stupne 17:10 Strertnutie so starostom pohostinstvo

Brvnište 17:50 Stretnutie so starostkou posedenie pri dychovke s občanmi pred obec. Úradom

Papradno 18:30 Stretnutie s občanmi pri vystúpení folk.súboru Podžiaran
MARIKOVSKO- dĺžka etapy 27 km 9 obcí
PAPRADŇANSKÁ


 

4.7.2013
Pozvánka
 

SMER-SD Vás pozýva na stretnutie
s kandidátom na župana TSK
Jaroslavom Baškom,
ktorý sa v rámci

TOUR de Baška 2013

 zastaví v piatok dňa 19. 7. 2013 o 17.30 hod.
v Považskej Bystrici
pred kinom Mier.

Predstavenie kandidáta, kultúrny program.

 

4.7.2013
Zasadala Okresná rada
Dňa 4.7.2013 zasadala Okresná rada.
  Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Organizačné zabezpečenie etáp Tour de Baška
3. Rôzne

28.6.2013
Zasadala Okresná rada
Dňa 28.6.2013 zasadala Okresná rada.
  Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie snemu
3. Akcie na júl - august
4. Rôzne

31.5.2012
Konal sa Okresný snem

Dňa 31.5. sa v zasadačke Mestského zastupiteľstva konal Okresný snem strany SMER-SD s programom:
1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
- Voľba členov pracovného predsedníctva snemu
- Voľba členov mandátovej komisie
- Voľba členov návrhovej komisie
- Voľba zapisovateľa
- Voľba overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti Okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení Okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu

Snemu sa ako hosť zúčastnil predseda Krajskej organizácie SMER-SD v Trenčíne a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška.


6.5.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 6.5.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prijímanie nových členov
3. Rôzne
2.5.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.4.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Príprava volieb do VÚC
4. Príprava snemu
5. Rôzne
24.4.2013
Pozvánky

Pozývame Vás na pietny akt kladenia vencov z príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Považská Bystrica, ktorý sa uskutoční dňa 30. 4. 2013 o 18.00 hod. pri pamätníku SNP v Považskej Bystrici.

Pozývame Vás na Medzinárodné stretnutie na Stratenci v Javorníkoch pri pamätníku Tri kríže, ktoré sa uskutoční dňa 12. 5. 2013 v čase od 10.00 do 12.00 hod.


11.3.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 11.3.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie osláv MDŽ
3. Prijímanie nových členov
4. Rôzne
1.3.2013
MDŽ v Považskej Bystrici

V piatok 1. 3. 2013 zorganizovala strana SMER-SD v Považskej Bystrici oslavy Medzinárodného dňa žien za účasti vedúcich predstaviteľov strany na čele s predsedom Robertom Ficom. Účastníci v zaplnenej sále kina Mier okrem oficiálnej časti videli bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili skupina Drišľak, žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy manželov Kardošovcov a folklórny súbor Považan. Na záver každá žena dostala ružu.19.2.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 19.2.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Kontrola príprav osláv MDŽ
3. Rôzne14.2.2013
Pozvánka

4.2.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 4.2.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava osláv MDŽ
3. Rôzne8.1.2013
Zasadala Okresná rada

Dňa 8.1.2013 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Voľby starostu v obci Stupné
3. Voľby do VÚC
4. Príprava okresného snemu
5. Rôzne27.12.2012
PF 2013


PF 2013

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2013

želá Okresná rada


18.12.2012
Posolstvo

P O S O L S T V O
Výročný snem SMER – sociálna demokracia
8. december 2012

            SMER – sociálna demokracia prevzal vládnu moc v období vážnej hospodárskej a finančnej krízy. S pochopením vníma reakcie ľudí na sociálne dôsledky krízy a aj v nasledujúcom roku musí ako vládna strana vyvinúť maximálne úsilie na ich minimalizáciu.
V roku 2013 bude SMER – sociálna demokracia naďalej dôsledne presadzovať politiku Európskej únie vedúcu k razantnému ozdravovaniu verejných financií. Pri získavaní nevyhnutných zdrojov sa budeme, tak ako doteraz, otvorene hlásiť k plne legitímnemu sociálno-demokratickému modelu solidarity silných so slabými. Iba tak zabránime tomu, aby celý účet za krízu nezaplatili tí, ktorí za vznik krízy vôbec nezodpovedajú – ľudia s nízkymi a strednými príjmami. Nedávno prijaté rozhodnutia o vyššom zdanení bánk, monopolov, firiem a ľudí s nadštandardnými príjmami a principiálne odmietanie zvýšiť daň z pridanej hodnoty potvrdzujú našu jasnú sociálno-demokratickú orientáciu.
Nevyhnutná európska politika ozdravovania verejných financií nepriaznivo ovplyvňuje hospodársky rast v celej Európskej únii. Takýto vývoj Slovensko ako krajinu s malou a výrazne otvorenou ekonomikou mimoriadne ohrozuje. SMER – sociálna demokracia ako vládna strana musí v roku 2013 hľadať zdroje na podporu hospodárskeho rastu. Nemienime zvyšovať daňové zaťaženie. O to viac musíme byť odhodlaní pristúpiť v roku 2013 k zásadným štrukturálnym zmenám, ktoré nám umožnia efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi a vytvárať priestor na prijímanie prorastových opatrení.
V roku 2013 SMER – sociálna demokracia ako vládna strana musí preto

 1. dôrazne čeliť abnormálnemu stavu vo výbere daní a cla a ich platenia,
 2. v plnom rozsahu podporiť reformu štátnej správy (ESO),
 3. prijať systémové zmeny vo finančne a kvalitatívne neudržateľnom školstve a zdravotníctve.

Sme odhodlaní čeliť nielen týmto výzvam, ale aj politickým dôsledkom, ktoré prichádzajú so zásadnými štrukturálnymi zmenami. Slovensko a jeho budúcnosť vidíme len v zdravom jadre Európskej únie a Eurozóny a tento rozhodujúci národno-štátny záujem neohrozíme v mene žiadnych politických cieľov.

Delegáti výročného snemu politickej strany SMER – sociálna demokracia
18.12.2012
Členská schôdza

Dňa 18.12.2012 sa konala členská schôdza s programom:

1. Otvorenie
2. Informácia o priebehu a výsledkoch snemu strany SMER-SD
3. Občerstvenie-vianočná kapustnica

4. Záver30.11.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.11.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava členskej schôdze
3. Rôzne


22.10.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 22.10.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Delegáti na snem a návrh na Zlatý odznak
3. Rôzne


10.10.2012
Vládne fakty

 


28.9.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.9.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie členskej schôdze
3. Rôzne


28.9.2012
Členská schôdza

Dňa 28.9.2012 sa za prítomnosti predsedu Krajskej rady Ing. Jaroslava Bašku konala členská schôdza s programom:

1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti Okresnej organizácie
3. Informácia o súčasnej politickej situácii
4. Diskusia
5. Záver20.9.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 20.9.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Návrh okresnej rady na predsedu TSK
3. Príprava členskej schôdze
4. Stretnutia s občanmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
5. Rôzne29.8.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.8.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie akcií za letné obdobie
3. Plán akcií do konca roka
4. Rôzne29.8.2012
Oslavy SNP

V stredu 29. 8. 2012 usporiadala Okresná rada SMER-SD v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri príležitosti osláv 68. výročia SNP turistický pochod po trase Považská Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá (cca 13 km), ktorý vyvrcholil položením vencov k pamätníku SNP vo Vrchteplej.

 21.8.2012
Oslavy SNP

Okresná rada SMER-SD

Vás pozýva na
TURISTICKÝ POCHOD
pri príležitosti 68. výročia SNP
po trase
Pov. Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá
Odchod v stredu 29. 8. 2011 o 9. hod.
od kina Mier

Položenie venca k pamätníku SNP vo Vrchteplej je plánované na 13. hod.
Príchod je možný aj linkovým autobusom s odchodom o 12.20 hod. z autobusovej stanice.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP v Považskej Bystrici sa bude konať 29.8.2012 o 18.00hod.


11.7.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 11.7.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Plán akcií na letné obdobie
3. Členská základňa-prijatie nových členov
4. Rôzne29.6.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.6.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Plán akcií na letné obdobie
3. Členská základňa
4. Rôzne20.4.2012
Konal sa Okresný snem

Dňa 20.4. sa v zasadačke Obvodného úradu konal Okresný snem strany SMER-SD s programom:
1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
- Voľba členov pracovného predsedníctva snemu
- Voľba členov mandátovej komisie
- Voľba členov návrhovej komisie
- Voľba zapisovateľa
- Voľba overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti Okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení Okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu

Snemu sa ako hosť zúčastnil predseda Krajskej organizácie SMER-SD v Trenčíne a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška.11.4.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 11.4.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava snemu
3. Rôzne
20.3.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 16.3.2012 zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Výsledky volieb
3. Príprava snemu
4. Rôzne12.3.2011
MDŽ

Vo štvrtok 8. 3. 2012 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici už tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien. Prítomným ženám v zaplnenej sále kina Mier zablahoželali k ich sviatku predseda Okresnej organizácie a primátor mesta doc. Karol Janas, predseda Krajskej organizácie v Trenčíne a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška a kandidáti na poslancov Ing. Milan Panáček a Ing. Josef Mikšovský. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy manželov Kardošovcov, folklórny súbor Považan, spevácka skupina z Praznova a hudobná skupina Bonita. Na záver každá žena dostala ružu.11.3.2012
Voľby do NR SR

2.3.2012
MDŽ

11.2.2012
Stretnutie s Robertom Ficom

Dňa 3.2.2012 sa konalo v kine Mier v Považskej Bystrici stretnutie občanov s Robertom Ficom a jeho kolegami. Zcela zaplnená sála kina privítala členov vedenia strany SMER-SD. Predseda strany Robert Fico v svojom príhovore zhodnotil súčasnú politickú situáciu na Slovensku a stručne oboznámil občanov s programom, s ktorým strana ide do parlamentných volieb. Potom predstavil časť kandidátov zo 150-člennej kandidátnej listiny strany SMER-SD. V kultúrnej časti programu zazpievali Andrea Fischer a Otto Weiter a zatancovali členovia súboru Stella z Považskej Bystrice.

Zaplnená sála Zaplnená sála Prvá päťka Kandidáti Kandidáti Andrea Fischer a Otto Weiter Robert Fico


6.2.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 6.2.2012. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie mítingu
3. Organizácia osláv MDŽ
4. Členská základňa31.1.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.1.2012. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava mítingu v Považskej Bystrici
3. Organizácia osláv MDŽ

4. Rôzne


25.1.2012
Pozvánka
13.1.2012
Zasadala Okresná rada

Dňa 13.1.2012. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava mítingu v Považskej Bystrici
3. Rôzne


7.1.2012
Voľby

11 dôvodov, prečo voliť stranu SMER-sociálna demokracia
1. Máme program hospodárskeho rastu, ochrany ľudí, ozdravenia financií a sociálneho dialógu.
2. Máme skúseného, energického lídra, ktorý sa opiera o silný kolektív spolupracovníkov.
3. Základné istoty bežných ľudí sú nám prednejšie ako zisky súkromných zdravotných poisťovní a bánk.
4. Sme proeurópsky orientovaná strana, no nezabúdame na ochranu národných záujmov.
5. Sme zodpovední, ako opozícia sme podporili v záujme Slovenska štátny rozpočet a zákon o dlhovej brzde.
6. Sme stabilní a stabilitu vieme zabezpečiť každej vláde, ktorej súčasťou budeme.
7. Viedli sme štát v čase krízy a odovzdali sme ho s druhým najvyšším rastom v EÚ za rok 2010.
8. Vďaka skutočnému sociálnemu dialógu sme udržali v štáte sociálny zmier.
9. Bremeno krízy nebudeme prenášať na všetkých rovnako, ale posilníme solidaritu so slabšími.
10. Garantujeme neprivatizáciu nemocníc a strategických podnikov.
11. Budeme riešiť problémy ľudí, a nie svoje vnútorné spory.


SMER-SOCIÁLNA DEMOKRACIA PRINÁŠA STABILITU, SKÚSENOSTI
Z VLÁDNUTIA V ŤAŽKÝCH ČASOCH A OCHRANU ISTÔT ĽUDÍ.


23.12.2011
PF 2012


PF 2012

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2012

želá Okresná rada


13.12.2011
Strana SMER-SD predstavila kandidátku pre voľby do NR SR

Strana SMER-SD predstavila 150 kandidátov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa predsedu strany Roberta Fica neprináša kandidačná listina žiadne prekvapenia. Lídrom strany pre voľby do NR SR bude predseda Robert Fico, nasledujú podpredsedovia Pavol Paška, Robert Kaliňák, Marek Maďarič, Dušan Čaplovič a Peter Kažimír. Na 7. a 8. mieste sú bývalí ministri Ján Počiatek (bývalý šéf rezortu financií) a Richard Raši (bývalý minister zdravotníctva), po nich nasleduje generálny manažér a poslanec NR SR Ján Richter.


13.12.2011
Volebné posolstvo snemu strany SMER – sociálna demokracia

SMER – sociálna demokracia sa uchádza v nasledujúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky o dôveru veľkého počtu ľudí. Chce zohrávať rozhodujúcu úlohu pri formovaní nového vládneho kabinetu na volebné obdobie 2012 – 2016. Svoje ciele jasne a podrobne formuluje v Programovom zameraní pre volebné obdobie 2012 – 2016, ktoré vychádza z vládnych skúseností rokov 2006 – 2010 a prešlo diskusiou v okresných a krajských straníckych štruktúrach.
SMER – sociálna demokracia ponúka pre nasledujúce roky stredo-ľavú alternatívu stabilného vývoja Slovenska. Sme presvedčení, že ľudia po nevydarenom dvadsaťmesačnom experimente so širokou pravicovou koalíciou a v období príchodu ďalšej vlny krízy potrebujú a zaslúžia si istoty.


13.12.2011
SMER-SD predstavil programové zameranie pre volebné obdobie 2012-2016

Ľudia si zaslúžia istoty. S takýmto posolstvom ide do marcových volieb strana SMER-SD. Tá na sneme v Košiciach 10. decembra predstavila programové zameranie strany pre volebné obdobie 2012-2016. „Je doba, aby sme prestali ľudí strašiť, dali im nádej, že sú tu strany, ktoré sú pripravené sa postaviť čelom ku všetkým výzvam, ktoré prináša Európa a vnútropolitická situácia. My nie sme strana, ktorá len hovorí, že bude zle, sme tu na to, aby sme ponúkli ľuďom určitú mieru nádeje a istôt,“ uviedol šéf SMERu-SD Robert Fico.

Podľa jeho vyjadrení je program strany SMER-SD orientovaný na ľudí, na rozdiel od pravice, ktorá ponúka program založený na zdražovaní a zvyšovaní DPH. „Myslíme si, že existujú aj iné spôsoby, ako získavať prostriedky do štátneho rozpočtu. Preto chceme ponúknuť zdroje do štátneho rozpočtu tam, kde sú – u bohatých, silných, veľké firmy, bankový sektor. Chceme zvýšiť sadzbu bankovej dane z 0,4 na 0,7 percenta Sme pripravení zvýšiť dane u veľkých firiem a u ľudí, ktorí zarábajú ročne viac ako 33 tisíc eur. Sme pripravení vyššie zdaniť luxus – vyššie zdaniť alkohol, vyššie zdaniť tabak,“ zdôraznil líder SMERu-SD.
3.12.2011

Volebné fakty


2.12.2011
Volebné fakty


25.11.2011
Konala sa členská schôdza

Dňa 25.11. sa konala členská schôdza Okresnej organizácie s programom:
1. Otvorenie
2. Programové zameranie strany SMER-SD pre volebné obdobie 2012-2016
3. Diskusia
4. Záver


21.11.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 21.11. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava ČS
3. Parlamentné voľby
4. Rôzne


3.11.2011
Konala sa členská schôdza

Dňa 3.11. sa konala členská schôdza Okresnej organizácie s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o súčasnej politickej situácii a predčasných parlamentných voľbách
3. Informácia o činnosti Okresnej organizácie
4. Diskusia
5. Občerstvenie - guláš
6. Záver3.11.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 3.11. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava ČS
3. Porada vo Zvolene
4. Rôzne


20.10.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 20.10. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Nominácia na snem
3. Informácie z KR
4. Príprava členskej schôdze
5. Rôzne


30.9.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 30.9. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Akcie na jeseň
4. Rôzne


4.9.2011
Oslavy SNP

V pondelok 29. 8. 2011 usporiadala Okresná rada SMER-SD v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Okresnou organizáciou Mladých sociálnych demokratov pri príležitosti osláv 67. výročia SNP turistický pochod po trase Považská Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá (cca 13 km), ktorý vyvrcholil položením vencov k pamätníku SNP vo Vrchteplej.

.


17.8.2011
Oslavy SNP

Okresná rada SMER-SD

Vás pozýva na
TURISTICKÝ POCHOD
pri príležitosti 67. výročia SNP
po trase
Pov. Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá
Odchod v pondelok 29. 8. 2011 o 9. hod.
od kina Mier

Položenie venca k pamätníku SNP vo Vrchteplej je plánované na 13. hod.
Príchod je možný aj linkovým autobusom s odchodom o 12.20 hod. z autobusovej stanice.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP v Považskej Bystrici sa bude konať 29.8.2011 o 18.00hod.


15.8.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 15.8. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Príprava osláv SNP
3. Rôzne


24.6.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 24.6. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Plán akcií na letné obdobie
3. Rôzne


24.6.2011
Konal sa Okresný snem

Dňa 24.6. sa konal Okresný snem strany SMER-SD s programom:
1. Otvorenie snemu
2. Návrh a schvaľovanie programu snemu
3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku
4. Voľba pracovných orgánov snemu
- Voľba členov pracovného predsedníctva snemu
- Voľba členov mandátovej komisie
- Voľba členov návrhovej komisie
- Voľba zapisovateľa
- Voľba overovateľov zápisnice
5. Správa o činnosti Okresnej organizácie
6. Správa o hospodárení Okresnej organizácie
7. Diskusia
8. Návrh a schvaľovanie uznesenia
9. Záver rokovania snemu6.6.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 6.6. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Príprava Okresného snemu strany SMER-SD
4. Rôzne


21.5.2011
Konala sa členská schôdza

Dňa 20.5. sa konala členská schôdza Okresnej organizácie s programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti Okresnej organizácie a situácii v meste
3. Diskusia
4. Záver


7.5.2011
Volejbalový turnaj

Dňa 7.5.2011 usporiadala Okresná rada SDKÚ-DS v telocvični Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici štvrtý ročník Veľkonočného turnaja politických strán vo volejbale, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo strany SMER-SD. Konečné poradie: 1. SDKÚ-DS, 2. SMER-SD, 3. SaS.

 30.4.2011
Pietny akt v Považskej Bystrici

V sobotu 30. apríla sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 66. výročia oslobodenia Považskej Bystrice. Okrem vedenia mesta a zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, položili vence k pamätníku aj zástupcovia politických strán v meste. Medzi nimi aj delegácia Okresnej organizácie strany SMER-SD.
29.4.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 29.4. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Oslavy oslobodenia mesta
4. Príprava členskej schôdze strany SMER-SD
5. Rôzne


11.4.2011
Klub volených zástupcov strany SMER-SD

Dňa 11.4.2011 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Klubu volených zástupcov strany SMER-SD. Členmi klubu sú starostovia a poslanci zvolení v okrese Považská Bystrica za SMER-SD (samostatne alebo v koalícii). Prítomní si vypočuli príhovor poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku a potom diskutovali o aktuálnych problémoch.


31.3.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 31.3. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2.
Vyhodnotenie osláv MDŽ
3. Príprava zasadnutia klubu volených zástupcov strany SMER-SD
4. Rôzne


9.3.2011
MDŽ

V sobotu 5. 3. 2011 zorganizovala Okresná organizácia strany SMER-SD v Považskej Bystrici oslavy Medzinárodného dňa žien. Účastníci v zaplnenej sále kina Mier si po privítaní predsedom Okresnej organizácie a primátorom mesta doc. Karolom Janasom vypočuli príhovor predsedu Krajskej organizácie v Trenčíne a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku. Potom už sledovali bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy manželov Kardošovcov a folklórny súbor Považan. Na záver každá žena dostala ružu.28.2.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 28.2. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2.
Príprava osláv MDŽ
3. Prijímanie nových členov
4. Rôzne


22.2.2011
MDŽ

 

 


11.2.2011
Zasadala Okresná rada

Dňa 11.2. zasadala Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia z KR
3. Príprava osláv MDŽ
4. Rôzne11.2.2011
Petícia

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky organizuje petíciu za zachovanie práv zamestnancov. Kto má záujem podporiť túto akciu, môže svoj podpis na petičný hárok pripojiť do 21. 2. 2011 v kancelárii Okresnej organizácie SMER-SD.


21.12.2010
PF 2011


PF 2011

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie,
osobné i pracovné úspechy v novom roku 2011

želá Okresná rada


20.12.2010
Konala sa členská schôdza

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o zmenách na úrovni Krajskej organizácie
3. Informácia o priebehu a výsledkoch volieb do samosprávy obcí
4. Diskusia
5. Vianočná kapustnica


29.11.2010
Zasadala Okresná rada

Dňa 26.11. zasadala za účasti predsedu Krajskej rady Ing. Jaroslava Bašku Okresná rada.
Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia o Krajskej organizácii
3. Komunálne voľby
4. Rôzne29.11.2010
Zápisnica mestskej volebnej komisie

Pozrite si zápisnicu mestskej volebnej komisie.


28.11.2010
Naša koalícia zvíťazila

ZVEREJNENlE VÝSLEDKOV VOLIEB
pre voľby primátora mesta Považská Bystrica
27. novembra 2010
Za primátora mesta Považská Bystrica bol zvolený:
Karol Janas, doc, PhDr, PaedDr., PhD.,

Neoficiálne čiastočné výsledky volieb primátora


Výsledky volieb poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici

Volebný obvod č.1
Ľubomír Kubovič
Katarína Drevenáková
Katarína Beranová
Volebný obvod č.2
František Martaus
Katarína Gregušová
Volebný obvod č.3
Rudolf Karas
Stanislav Kardoš
Juraj Smatana
Terézia Sárincová
Volebný obvod č.4
Jozef Keruľ
František Matušík
Marta Kavecká
Juraj Pekár
Jana Varhaníková
Marcel Péli
Volebný obvod č.5
Pavol Jurčík
Igor Steiner
Milada Belásová
Marián Sopčák
Vladimír Karásek
Volebný obvod č.6
Ivan Letko
Volebný obvod č.7
Tibor Fusko
Jozef Sovík
Ján Panák
Ján Kunovský22.11.2010
Pozvánka


 

17.11.2010
Webová stránka

Bola spustená webová stránka kandidáta na primátora Karola Janasa.
www.karoljanas.sk


6.11.2010
Kandidátka pre Považskú Bystricu5.11.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácia o mimoriadnom zasadnutí MsZ
3. Komunálne voľby
4. Rôzne


26.10.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Komunálne voľby
4. Rôzne


11.10.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Členská základňa
3. Komunálne voľby
4. Rôzne


4.10.2010
Kandidátka pre Považskú Bystricu


Kandidátka koalície SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS

Kandidát na primátora

Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.


Zoznam kandidátov na poslancov v Považskej Bystrici

1. Kolónia (3)
Ľubomír Kubovič, Ing.
Juraj Hanušovský, Ing., PhD.
Katarína Drevenáková, Ing.

2. Stred (2)
Tibor Machač , Mgr.
František Martaus, Ing., PhD.

3. Lánska (4)
Stanislav Kardoš
Terézia Sárincová, Mgr.
Jana Szikorová, MUDr.
Martin Kerepecký, Ing.

4. Rozkvet (6)
Juraj Pekár, Ing.
Marta Kavecká, MUDr.
Marcel Péli, Mgr.
Ľudovít Ševčík, MUDr.
Milan Ignácik, Ing.
Eva Dériková, Ing.

5. SNP,Zakvášov, Hliny (5)
Marián Sopčák, Mgr.
Igor Steiner , MUDr.
Vladimír Karásek, MUDr.
Peter Máťoš
Oľga Strašíková

6. Moštence+Z.Kvášov (1)
Pavol Mičúch, PaedDr.

7. Milochov, Orlové, Pov.Podhr., Šebešťanová, Povážie, Pov.Teplá, Podmanín , Praznov (4)
Jarmila Tomanová
Jozef Vallo, Bc.
Tibor Fusko
Ján Panák

 


24.9.2010
Konala sa členská schôdza

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti OO
3. Informácia o príprave komunálnych volieb
4. Diskusia
5. Záver


24.9.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Príprava členskej schôdze
4. Komunálne voľby
5. Rôzne


28.9.2010
Turnaj v malom futbale.

2.ročník turnaja v malom futbale SMER-SD & MSD CUP 2010

Termín konania: 02. októbra 2010 t.j. sobota od 09.00 hod na ihriskách (umelá tráva)
– areál futbalového štadióna a III.ZŠ Považská Bystrica.

Skupina A, B – prezentácia od 8.30 – 9.00 hod

Skupina A – začiatok o 9.00 hod (Ihrisko č.1– areál III.ZŠ, zápas 1 x 15 min.)
Švehlo team, Horný Moštenec, Neapol, Dreváci

Skupina B – začiatok o 9.00 hod (Ihrisko č.2– areál futbalového štadióna, zápas 1 x 15 min.)
PegoNET, Deportivo, Winners, Dragons

Skupina C, D – prezentácia od 10.30 – 11.00 hod

Skupina C – začiatok o 11.00 hod (Ihrisko č.1– areál III.ZŠ, zápas 1 x 15 min.)
RODA 1101 Bytča, B&B Záhumnie Sverepec, IWA / MAPEI, LCE Electric

Skupina D – začiatok o 11.00 hod (Ihrisko č.2– areál futbalového štadióna, zápas 1 x 15 min.)
MSD Považská Bystrica, SMER-SD, Dynamo Ladies Orlové A, Dynamo Ladies Orlové B, Ladies Obchodná akadémia PB

Nadstavba E, F od 14,00 h – 16,00 h
Nadstavba G, H - (III.ZŠ) od 16,00 h – 16,40 h
Zápas o 3. miesto - (III.ZŠ) o 16,50 h ( 2 x 15 min. x 5 min. prestávka )
Zápas o 1. miesto - (III.ZŠ) o 17,30 h ( 2 x 15 min. x 5 min. prestávka )

Ukončenie turnaja v malom futbale SMER-SD & MSD CUP 2010 o 18.10 hod.

Prípadné informácie na tel. čísle 0905 981 904 – Ing. Marek Briestenský


14.9.2010
Plavba

Dňa 14.9. usporiadala Okresná organizácia SMER-SD v spolupráci s Okresnou organizáciou KDH plavbu loďou po Nimnickej priehrade pre deti z Detského domova v Domaniži a z Charitatívneho domu v Považskej Bystrici.


7.9.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Príprava členskej schôdze
4. Rôzne


7.9.2010
Zasadala Krajská rada


Na návrh Okresnej rady Považská Bystrica zo dňa 2.12.2009 Krajská rada na svojom zasadnutí dňa 28.8.2010 uznesením č.24/8/2010 jednohlasne rozhodla o vylúčení MUDr. Miroslava Adameho zo strany SMER – SD
.


24.8.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Prijímanie nových členov
3. Informácie z KR
4. Rôzne


17.8.2010
Oslavy SNP

Okresná rada SMER-SD

Vás pozýva na
TURISTICKÝ POCHOD
pri príležitosti 66. výročia SNP
po trase
Pov. Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá
Odchod v nedeľu 29. 8. 2010 o 9. hod.
od kina Mier

Položenie venca k pamätníku SNP vo Vrchteplej je plánované na 13. hod.
Príchod je možný aj linkovým autobusom s odchodom o 12.20 hod. z autobusovej stanice.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP v Považskej Bystrici sa bude konať 27.8.2010 o 18.00hod.

 

10.8.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Plán akcií s dôrazom na komunálne voľby
3. Rôzne2.8.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Stanovisko k odvolaniu Ing. Kuboviča z funkcie 2. viceprimátora
3. Komunálne voľby-návrhy kandidátov
4. Rôzne

Stanovisko okresnej rady strany SMER - SD k odvolaniu 2. viceprimátora Ing. Ľubomíra Kuboviča

Okresná rada strany SMER – SD prijala na svojom zasadnutí dňa 2.8.2010 jednohlasne nasledujúce stanovisko:

“Okresná rada strany SMER - SD sa dištancuje od odvolania Ing. Ľubomíra Kuboviča z pozície viceprimátora mesta Považská Bystrica, ktoré vykonal primátor mesta Považská Bystrica samostatne, bez akýchkoľvek konzultácií s Okresnou radou strany SMER - SD.

Okresná rada strany SMER – SD považuje odvolanie Ing. Ľubomíra Kuboviča len za osobné a politické rozhodnutie súčasného primátora mesta Považská Bystrica.

Zároveň okresná rada strany SMER – SD nesúhlasí so stanoviskom primátora mesta Považská Bystrica, že dôvodom na odvolanie Ing. Ľubomíra Kuboviča bola snaha o šetrenie finančných prostriedkov a toto stanovisko považuje štyri mesiace pred konaním komunálnych volieb ako účelové zdôvodnenie politického rozhodnutia primátora mesta Považská Bystrica.

Okresná rada strany SMER – SD v žiadnom prípade neodmieta redukciu riadiacich postov na mestskom úrade. Považuje však za prejav politickej korektnosti o takýchto zmenách rokovať s rozhodujúcimi politickými subjektmi v meste.

Zároveň Okresná rada strany SMER – SD poukazuje na skutočnosť, že primátor mesta Považská Bystrica MUDr. Miroslav Adame a 1. viceprimátor Ing. Stanislav Haviar majú pozastavené členstvo v strane SMER - SD. Ani prednosta úradu Ing. Milan Novák nie je členom strany SMER – SD, je osobným nominantom primátora MUDr. Miroslava Adameho. Taktiež ani jeden vedúci odborných útvarov na mestskom úrade nie je členom okresnej organizácie strany SMER –SD.

Z týchto dôvodov okresná rada strany SMER – SD odmieta ďalšie spájanie svojho mena s vedením mesta, s osobou primátora MUDr. Miroslava Adameho a odmieta preberať zodpovednosť za ďalšie fungovanie mesta pod jeho vedením.“

OR SMER SD Považská Bystrica

 

 

31.7.2010
Oznam

Dňa 25. 7. 2010 náhle zomrel člen našej organizácie, poslanec mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, Ing. Vladimír Bačík.


Pohreb bude v utorok 3. 8. 2010 o 15. hod. na novom cintoríne v Považskej Bystrici.


8.7.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Komunálne voľby
4. Príprava akcií
5. Členská základňa
6. Rôzne


11.6.201029.5.2010
Otvorenie diaľnice


Niekoľko fotografií z otvorenia diaľnice Sverepec - Vrtižer pre verejnosť.

 27.5.2010
Pozvánka


24.5.2010
Pozvánka


21.5.2010
Konal sa Okresný snem

Okresný snem zhodnotil prácu Okresnej organizácie za uplynulé obdobie.

Za členku Okresnej rady zvolil Ing. Katarínu Jankackú.


17.5.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie mítingu v Považskej Bystrici-poďakovanie všetkým, ktorí sa podielali na organizácii mítingu.
3. Obvodná volebná komisia - nastúpi náhradník.
4. Príprava snemu-návrh na obsadenie jednotlivých komisií.
5. Rôzne
- Deň detí pred kinom Mier sa s ohľadom na otvorenie diaľnice presúva na 30.5.


6.5.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z krajského volebného štábu
3. Míting v Považskej Bystrici - 13.5. o 18.hod. v kine Mier
4. Príprava snemu
5. Rôzne
- Deň detí 29.5. pred kinom Mier a 4.6. v DD Domaniža
- Futbalový turnaj

 

24.4.2010
Pozvánka

 

11.4.2010
Volejbalový turnaj

V sobotu 10.4.2010 usporiadala okresná organizácia strany SDKÚ-DS 3.ročník turnaja politických strán vo volejbale. Družstvo strany SMER-SD sa umiestnilo na 2. mieste zo štyroch zúčastnených (SDKÚ-DS, SMER-SD, KDH, SaS).


8.4.2010
Programová konferencia

Strana SMER – sociálna demokracia predstavila na Programovej konferencii v utorok 6.apríla 2010 v Bratislave svoj volebný program, ako aj priority na najbližšie obdobie. Volebný program pre roky 2010 – 2014 predstavil predseda strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico vo svojom prejave. Programové zameranie strany SMER – sociálna demokracia stojí na pilieroch sociálneho trhového hospodárstva a solidarity, silného a efektívneho štátu a ochrany národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky.


23.3.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Voľby do NR SR - príprava plánovaných akcií v okrese
4. Príprava snemu - snem bude v máji
5. Rôzne:
- Programová konferencia strany
- Informácia o situácii okolo rozpočtu mesta
- OR kladne vyhodnotila oslavy MDŽ v Považskej Bystrici


16.3.2010
SDKÚ OKLAMALA SLOVENSKO

SDKÚ-DS zverejnila na internete zoznam údajne nesplnených sľubov SMERu-sociálna demokracia a vlády. Bolo by to v poriadku, lebo opozícia musí kritizovať. Avšak už pri prvom pohľade je zrejmé, že SDKÚ-DS je veľmi veľmi zúfalá zo straty pozície lídra pravice. V kritike každého zo sľubov, ktorý zaradila do akejsi pochybnej „hitparády TOP 10“, totiž klame a zavádza.....


15.3.2010
MDŽ

V nedeľu 7. 3. 2010 zorganizovali Okresná organizácia strany SMER-SD, Mladí sociálni demokrati a Klub žien pri OO
strany SMER-SD Považská Bystrica oslavy Medzinárodného dňa žien.
Diváci v nabitej sále kina Mier videli bohatý kultúrny program.

Niekoľko fotografií z vydarenej akcie.


 

2.3.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1.
Úvod
2. Informácie z KR
3. Voľby do NR SR - informácia o plánovaných akciách v okrese
4. Príprava snemu
5. Rôzne


24.2.2010
Pozvánka na MDŽ
12.2.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Informácie z krajského volebného štábu
4. Prijímanie členov
5. Rôzne3.2.2010
Projekt SMER TV


Strana SMER – sociálna demokracia ako obohatenie internetovej komunikácie s verejnosťou spúšťa projekt SMER TV. V rámci tohto projektu bude postupne prinášať rozhovory s predstaviteľmi vlády SR nominovanými stranou SMER – sociálna demokracia. Tieto videa – dve za týždeň – si môžete pozrieť na stránke www.strana-smer.sk alebo na http://www.youtube.com/smersd


21.1.2010
Zasadala Okresná rada

Boli prerokované nasledovné body:
1. Úvod
2. Informácie z KR
3. Príprava snemu
4. Návrh kandidátov na poslancov NR SR
5. Rôzne19.12.2009
Veselé vianoce


Okresná rada strany SMER-SD v Považskej Bystrici želá všetkým členom a sympatizantom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v roku 2010.

 

9.12.2009
Strana SMER-SD je členom PES


Strana SMER – sociálna demokracia sa stala v utorok 8. decembra 2009 definitívne plnoprávnym členom Strany európskych socialistov (PES). Kongres PES v Prahe totiž drvivou väčšinou potvrdil rozhodnutie Predsedníctva PES z februára 2008 o plnoprávnom členstve.
Predseda strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico na tlačovej konferencii v ten istý deň v Bratislave uviedol, že toto rozhodnutie je pre stranu SMER – sociálna demokracia mimoriadne dôležité. „Po určitých komplikáciách 14. februára 2008 Predsedníctvo Strany európskych socialistov rozhodlo o znovuobnovení členstva strany SMER – sociálna demokracia v Strane európskych socialistov.


7.12.2009
Tlačová konferencia


Predseda strany SMER – SD Robert Fico na tlačovej konferencii po skončení Slávnostného snemu strany pri príležitosti desiateho výročia vzniku strany v nedeľu 6. decembra 2009 v Bratislave uviedol, že snem strany bol absolútnym výrazom stability, solídnosti a plného medzinárodného rešpektovania strany SMER – SD.


7.12.2009
Slávnostný snem

Slávnostný snem strany SMER – sociálna demokracia pri príležitosti desiateho výročia vzniku strany sa konal v nedeľu 6. decembra 2009 v Bratislave. Na sneme sa zúčastnilo viac ako 1.700 delegátov a pozvaných hostí, medzi nimi predseda českej ČSSD Jiří Paroubek a predseda rakúskych sociálnych demokratov Werner Faymann.

POSOLSTVO delegátov slávnostného snemu politickej strany SMER – sociálna demokracia konaného pri príležitosti 10. výročia vzniku strany v Bratislave 6. 12. 2009

Desiate výročie svojho vzniku si SMER – sociálna demokracia pripomína v období vážnych dopadov svetovej krízy na slovenskú spoločnosť. Odstraňovanie škôd spôsobených krízou a príprava Slovenska na ďalšie možné globálne otrasy zostávajú pre nás najväčšou výzvou. SMER – sociálna demokracia spĺňa všetky predpoklady, aby túto výzvu v najbližších mesiacoch aj rokoch zvládol.

Počas svojej desaťročnej existencie sa SMER – sociálna demokracia vyprofiloval na štandardnú sociálno-demokratickú politickú silu plne rešpektovanú v medzinárodnom priestore. SMER – sociálna demokracia zintegroval stredo-ľavú časť slovenského politického spektra a predstavuje silného súpera roztrieštenej skupine konzervatívnych a liberálnych politických strán. Po úspešnom pôsobení v opozícii presvedčivo vyhral parlamentné voľby v roku 2006 a pôsobí ako dominantná vládna strana. V tom istom roku posilnil svoje postavenie veľkým počtom zvolených starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. V roku 2009 podporil úspešného kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky, vyhral voľby do Európskeho parlamentu a voľby do vyšších územných celkov. Nebol ani raz za celú svoju existenciu oslabený vnútornými spormi a jeho parlamentné poslanecké kluby neopustil ani jeden poslanec. SMER – sociálna demokracia je stabilná, dôveryhodná, perspektívna a predvídateľná politická sila.

Po vytvorení vládnej koalície v roku 2006 dôsledne uplatňuje pri výkone vládnej moci politiku moderného, silného sociálneho štátu rozumne intervenujúceho do ekonomických procesov. V čase svetovej hospodárskej krízy odmietol preniesť bremeno škôd na obyčajných ľudí. Garantuje zachovanie dosiahnutého sociálneho štandardu bez ohrozenia stability verejných financií. V roku 2010 bude Slovensko krajinou s jedným z najvyšších hospodárskych rastov a najnižších verejných dlhov v celej Európskej únii. Zvládli sme vstup Slovenska do Schengenského priestoru, mimoriadne úspešne sme zaviedli spoločnú európsku menu, vyriešili sme plynovú krízu. Napriek globálnej svetovej kríze realizujeme obrovské verejné investície, neprivatizujeme, nepredávame národný majetok do zahraničia, chránime ľudí pred nárastom cien energií. Slovensko, ako malá krajina, požíva medzinárodný rešpekt. Rozhodnutiami o zastavení privatizácie či neuznaním nezávislosti Kosova preukazujeme svoju suverenitu. SMER – sociálna demokracia je politická strana spôsobilá chrániť štát a pomáhať ľuďom.

V parlamentných voľbách v roku 2010 si budú môcť ľudia vybrať medzi vyskúšanou a úspešnou alternatívou silného sociálneho štátu a solidarity ponúkanou politickou stranou SMER – sociálna demokracia a alternatívou individualizmu, privatizácie a neriadeného voľného trhu ponúkanou roztrieštenou pravicou. SMER – sociálna demokracia nemôže a ani nechce nikoho vopred vylučovať z možnej povolebnej spolupráce. Ako základ pre rokovania ponúka ochranu národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky a ďalšie formovanie silného sociálneho štátu primerane zasahujúceho do ekonomických procesov. V boji proti dôsledkom svetovej hospodárskej krízy, osobitne nezamestnanosti ako celoeurópskemu fenoménu, ponúka politiku starostlivosti o ľudí a pokračovania veľkých verejných investícií, výstavby elektrární, nového terminálu letiska, nemocníc, ale predovšetkým výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií ako dominantného vládneho programu na roky 2010 – 2014, ktoré spájajú regióny, prinášajú prácu a tým zlepšujú život ľudí v regiónoch.

 

 

24.11.2009
List členom a sympatizantom

Vážená pani, vážený pán !

V sobotu 28. novembra sa bude konať druhé kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov, v ktorom sa bude rozhodovať o predsedovi medzi kandidátom koalície SMER-SD a ĽS-HZDS MUDr. Pavlom Sedláčkom, ktorý získal v prvom kole 43 760 hlasov a kandidátom koalície SDKÚ-DS, KDH, SaS a OKS Mgr. Martinom Fedorom, ktorý získal 28 553 hlasov.

Pre kandidáta našej koalície je to dobrá východisková pozícia. Navyše neúspešný kandidát Ing. Juraj Liška vyzval svojich voličov, aby podporili MUDr. Sedláčka.

Okresná rada strany SMER-SD v Považskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 20. 11. 2009 jednoznačne podporila spoločného kandida našej koalície a vyzýva členov aj sympatizantov strany, aby túto podporu vyjadrili svojou účasťou na druhom kole volieb a odovzdaním hlasu MUDr. Sedláčkovi. Len tak sa nám podarí obhájiť výsledok z prvého kola volieb.

PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD, v.r.
predseda Okresnej organizácie SMER - SD
Považská Bystrica

 


7.11.2009
List členom

 

Vážená pani, vážený pán !

V sobotu 14. novembra sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov. Napriek tomu, že kraje disponujú rozsiahlymi kompetenciami a rozdeľujú ročne obrovské finančné prostriedky, účasť verejnosti v minulých voľbách bola len 18% a súčasné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že ani teraz to nebude iné. Dá sa predpokladať, že nízka účasť spolu s veľkým počtom kandidátov spôsobí rozptýlenie hlasov a výsledky budú tesné. O úspechu bude rozhodovať každý jeden hlas, možno, že práve ten Váš!

Pre tieto voľby uzatvorili na úrovni kraja strany SMER-SD a ĽS-HZDS volebnú koalíciu a postavili svojich kandidátov. Na funkciu predsedu samosprávneho kraja kandiduje za koalíciu súčasný predseda samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, ktorý má na kandidátke číslo 6. Na funkciu poslancov za obvod Považská Bystrica kandidujú: 3. Ing. Vladimír Bačík, 15. Mgr. Ján Fusko, 22. PhDr. Karol Janas, 37. Mgr. Amália Ondičová, 46. Ing. Jozef Smatana. Na kandidátke sa spojili skúsenosti súčasného predsedu a poslancov (Sedláček, Bačík, Ondičová) s novými pohľadmi zástupcov štátnej správy (Janas), samosprávy (Fusko) a regiónov, resp. európskych fondov (Smatana).

V záujmu úspešného výsledku našej koalície Vás chceme požiadať o účasť vo voľbách, ako aj o mobilizáciu Vašich najbližších - rodiny, priateľov a známych - a samozrejme o podporu pre kandidátov, ktorých nominovala koalícia strán SMER-SD a ĽS-HZDS. Vaša účasť vo voľbách je mimoriadne dôležitá.

V tejto súvislosti treba povedať, že vo voľbách kandidujú ako nezávislí aj ľudia, ktorí sú alebo boli spájaní so stranou SMER-SD (Adame, Babušík) alebo so stranou ĽS-HZDS (Jurčík, Keruľ, Matušík, Zboranová). Títo ľudia kandidujú napriek zápornému stanovisku našich strán, len pre naplnenie svojich vlastných ambícií a strany SMER-SD a ĽS-HZDS sa od ich kandidatúry dištancujú.


PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD, v.r.
predseda Okresnej organizácie SMER - SD
Považská Bystrica

Mgr. Ján Fusko, v.r.
predseda Okresnej organizácie ĽS-HZDS
Považská Bystrica

 


7.11.2009
 

3.11.2009
Kandidátka koalície strán SMER-SD a ĽS-HZDS pre voľby do VÚC.

Pre tieto voľby uzatvorili na úrovni kraja strany SMER-SD a ĽS-HZDS volebnú koalíciu a postavili svojich kandidátov. Na funkciu predsedu samosprávneho kraja kandiduje za koalíciu súčasný predseda samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, ktorý má na kandidátke číslo 6. Na funkciu poslancov za obvod Považská Bystrica kandidujú:


 

27.10.2009
Plán mítingov pre voľby do VÚC 2009


27.10. 17.00 Horný Moštenec, 18.00 Dolný Moštenec, 19.00 Dolný Milochov
28.10. 17.00 Podmanín, 18.00 Zemiansky Kvášov
29.10. 17.00 Bodiná, 18.00 Prečín, 19.00 Praznov
3.11. 17.00 Sádočné, 18.00 Malé Lednice, 19.00 Domaniža
4.11. 16.00 Horný Lieskov, 17.00 Trstie, 18.00 Podskalie, 19.00 Pružina
5.11. 17.00 Visolaje, 18.00 Dolný Lieskov, 19.00 Sverepec
6.11. 18.00 Udiča, 19.00 Jasenica
7.11. 16.00 Domaniža(otváranie ihriska),18.00 Považská Teplá, 19.00 Plevník-Drienové
8.11. 16.00 Podvažie, 17.00 Šebešťanová, 18.00 Považské Podhradie, 19.00 Orlové
9.11. 17.00 Horná Mariková, 18.00 Dolná Mariková, 19.00 Hatné
10.11. 17.00 Papradno, 18.00 Brvnište, 19.00 Stupné
11.11. 18.00 Považská Bystrica-kino Mier


20.9.2009
Stretnutie s agropodnikateľmi

Dňa 14. septembra sa uskutočnilo o 18.00 hod v Kolibe Pod Hájom v Papradne stretnutie poslankyne NR SR za stranu SMER-SD, členkou výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, poslankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja a krajskou predsedníčkou strany SMER-SD Ing. Magdou Košútovou s agropodnikateľmi okresu Považská Bystrica a blízkeho okolia za účasti prednostu Obvodného úradu a poslanca MsZ v Považskej Bystrici PhDr. PaedDr. Karola Janasa PhD, predsedu Združenia pre rozvoj regiónov Slovenska Ing. Jozefa Smatanu, poslanca TSK a MsZ v Považskej Bystrici Ing. Vladimíra Bačíka a krajského koordinátora MSD v Trenčianskom kraji Ing. Miroslava Velčka.
Prejednávané boli aktuálne spoločenské témy a témy týkajúce sa problémov agropodnikateľov nášho okresu a blízkeho okolia.20.9.2009
Turnaj v malom futbale.

I. ročník turnaja v malom futbale SMER-SD a MSD CUP 2009
o putovný pohár predsedu pod záštitou poslankyne NR SR Ing. Magdy Košútovej

Utorok 15. septembra využili členovia a priaznivci politických strán a futbalu na spoločné stretnutie a súboje v športovom areáli v Orlovom. Na kvalitne obsadenom futbalovom turnaji za účasti 29 futbalových tímov slávnostné výkopy prvých dvoch futbalových zápasov mali Karol Janas a Jozef Smatana. 21 mužstiev hralo najskôr v 6 skupinách o postup, z nich postupovali prvé dva celky.
Výsledky:
IWA/MAPEI – RODA 1101 Bytča 0:0, Švehlo team – TJ Sverepec 2:1, Švehlo team – IWA/MAPEI 4:1, RODA 1101 – Sverepec 4:1, Švehlo team – RODA 1101 2:1, Sverepec – IWA/MAPEI 3:1 – postupovali Švehlo team a RODA 1101 Bytča.
United Beluša – Bunker 3:1, PegoNET – Norky team 0:1, PegoNET – United Beluša 0:3, Bunker – Norky team 1:1, PegoNET – Bunker 0:5, Norky team – United Beluša 0:0 – postupovali United Beluša a Norky Team. Švehlo team – Norky team 4:0 a Beluša – RODA 1101 Bytča 7:0. O 3. miesto: RODA 1101 Bytča – Norky team 3:1 (Dižo, M. Puškár, L. Daniš – Miloš Vojtek), finále: Švehlo team – United Beluša 2:1 (Jaroslav Hrnčík 2 – Kačenka).
Švehlo team: Moravík – Čelko, J. Hrnčík, M. Hrnčík, R. Valient, P. Masaryk, Mizerík
Beluša: Tomáš Cabaj – L. Ďurica, M. Kačenka, B. Bajza, R. Sviečka, J. Kameništiak, M. Topolan.
Švehlo team odmenila Magda Košútová putovným pohárom a pohárom za prvé miesto, poháre sa ušli aj celkom umiestneným na druhom a treťom mieste.
Najlepším strelcom s 12 gólmi bol Jaroslav Hrnčík, najlepším brankárom Tomáš Cabaj.
Politické strany, hnutia a občianske združenia, stredné školy mali v hre 8 družstiev, z ktorých do finálových bojov postúpili HZDS so 6 b, KDH s 3 b, Obchodná akadémia PB 10 a Gymnázium Púchov 9 b. O 3. miesto: KDH – Gymnázium Púchov 6:7, o 1. miesto: HZDS ĽS – OA PB 5:3.
Hlavným organizátorom turnaja boli SMER-SD a Mladí sociálni demokrati (MSD) Považská Bystrica, ktorí by sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným družstvám za účasť a slušnú hru a sponzorom za podporu. Zároveň by chceli pozvať priaznivcov futbalu na druhý ročník, ktorý sa bude konať v polovici septembra 2010.

Ing. Marek Briestenský
predseda MSD Považská Bystrica

 

 7.9.2009
Turnaj v malom futbale.

1.ročník turnaja v malom futbale SMER-SD & MSD CUP 2009
o putovný pohár predsedu pod záštitou poslankyne NR SR
Ing. Magdy Košútovej

Termín konania: 15. septembra 2009 t.j. utorok od 08.30 hod na ihrisku v Orlovom.

Skupina A, B – prezentácia od 8.00 – 8.30 hod

Skupina A – začiatok o 8.30 hod ( Ihrisko č.1 – prírodná tráva, zápas 1 x 15 min. )
Švehlo team, PegoNET, Oranjes, Rozkvet, THE END

Skupina B – začiatok o 8.30 hod ( Ihrisko č.2 – prírodná tráva, , zápas 1 x 15 min. )
Norky team, TJ Sverepec, Deportivo, Reds, Vikings

Skupina C, D – prezentácia od 10.30 – 11.00 hod

Skupina C – začiatok o 11.00 hod ( Ihrisko č.1 – prírodná tráva, zápas 1 x 15 min. )
United Beluša, Orange Dragons, Kolónia, IWA / MAPEI, AR

Skupina D – začiatok o 11.00 hod ( Ihrisko č.2 – prírodná tráva, zápas 1 x 15 min.)
Bunker, Cassandra Bytča, 1. FC Koln, Alkáči, RODA 1101 Bytča, Rossoneri

Nadstavba od 14,30 h – 16,30 h
Nadstavba od 16,30 h – 17,00 h
Zápas o 3. miesto o 17,10 h ( 2 x 15 min. x 5 min. prestávka )
Zápas o 1. miesto o 18,00 h ( 2 x 15 min. x 5 min. prestávka )

Skupina I – prezentácia od 10.30 – 11.00 hod

Skupina I – začiatok o 11.00 hod ( Ihrisko č.3 – umelá tráva, zápas 1 x 15 min. )
OA PB, Gymnázium PU, MSD, SNS, SDKÚ-DS

Skupina J – prezentácia od 13.30 – 14.00 hod

Skupina J – začiatok o 14.00 hod ( Ihrisko č.3 – umelá tráva, zápas 1 x 15 min. )
SMER-SD, HZDS-ĽS, KDH, SF

Zápas o 3. miesto o 16,35 h ( 2 x 15 min. x 5 min. prestávka )
Zápas o 1. miesto o 17,15 h ( 2 x 15 min. x 5 min. prestávka )

Ukončenie turnaja v malom futbale SMER-SD & MSD CUP 2009 o 19.00 hod .

Prípadné informácie na tel. čísle 0905 981 904 – Ing. Marek Briestenský

 


29.8.2009
Oslavy SNP

Pre nepriazeň počasia sa neuskutočnil plánovaný pochod k pamätníku vo Vrchteplej. Pamiatku hrdinov SNP sme si uctili položením vencov za Okresnú organizáciu SMER-SD a za Mladých sociálnych demokratov.

 

 

 

 

 


28.8.2009
Turnaj v malom futbale.


18.8.2009
Oslavy SNP

Okresná rada SMER-SD

Vás pozýva na
TURISTICKÝ POCHOD
pri príležitosti 65. výročia SNP
po trase
Pov. Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá
Odchod v sobotu 29. 8. 2009 o 9. hod.
od kina Mier

Položenie venca k pamätníku SNP vo Vrchteplej je plánované na 13. hod.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP v Považskej Bystrici sa bude konať 29.8.2009 o 18.00hod.

 

22.6.2009
Oslavy Cyrila a Metóda

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa konajú oslavy Cyrila a Metóda na Devíne dňa 5. júla 2009.
Oslavy začínajú o 17. hodine.
Záujemcovia o účasť z členskej základne sa môžu prihlásiť v kancelárii Smeru do 30.6.

 


9.6.2009
Informácia zo zasadnutia rozšíreného Predsedníctva strany SMER – SD zo dňa 8.júna 2009

Predsedníctvo strany odvolalo z funkcie okresného predsedu strany SMER – sociálna demokracia v Považskej Bystrici Miroslava Adameho, ktorého vyšetruje polícia pre podozrenie z falšovania uznesenia mestského zastupiteľstva. Miroslav Adame si už skôr z vlastnej iniciatívy až do doriešenia tohto prípadu pozastavil svoje členstvo v strane SMER – sociálna demokracia. Za nového predsedu okresnej organizácie strany SMER – sociálna demokracia v Považskej Bystrici bol zvolený Karol Janas.


27.5.2009
Deň sociálnej demokracie v sobotu 30.mája 2009 v Trenčíne

SMER – sociálna demokracia si vás dovoľuje pozvať na Deň sociálnej demokracie, ktorý sa tento rok uskutoční v sobotu 30.mája 2009 na letisku v Trenčíne.

 

20.5.2009
MDD

POZVÁNKA

Príďte sa zabaviť spoločne so svojimi detmi v nedeľu 24.5.2009 medzi 14. a 16. hod. na ploche medzi Hypernovou a fontánou.

 

Niekoľko záberov z vydarenej akcie.

 

 

 

21.4.2009
Vyjadrenie primátora mesta

V súčasnosti sa stupňujú dlhodobé bezohľadné útoky voči mne v snahe znevažovať, ohovárať až kriminalizovať. Ide o organizovanú a finančne dobre zabezpečenú kampaň, ktorá pretrváva od komunálnych volieb v decembri 2006. Výhražné informácie o takýchto zámeroch mi boli posúvané už v týždňoch pred voľbami v zrejmej snahe zastrašovať.
V uplynulých dňoch tu boli ohováračské plakáty. Nedávno bol znovu otvorený prípad zápisnice z januára 2007, ktorý bol už raz riešený a uzavretý bez nálezu porušenia zákona. Pripomínam, že šlo o zápisnicu z mestského zastupiteľstva týkajúcu sa voľby dvoch zástupcov primátora, pričom druhý zástupca sa mal nazývať len dlhodobo uvoľnený poslanec a nie zástupca primátora. Nedošlo pritom k žiadnym finančným či iným dopadom a dvoch zástupcov malo aj predchádzajúce zastupiteľstvo.
Mojou snahou je nedať možnosť napadať prostredníctvom prípadu, ktorý sa týka mňa a niektorých ďalších osôb, stranu SMER-SD. Túto stranu považujem v súčasnosti za najlepšie z možného, čo je na našej politickej scéne, pre prospech väčšiny občanov SR. Požiadal som preto o pozastavenie členstva v strane SMER-SD do doriešenia prípadu.

MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta Považská Bystrica

 


31.3.2009
Druhé kolo


Okresná rada strany
SMER-SD ďakuje voličom za hlas v 1. kole pre
Ivana Gašparoviča.

V sobotu 4.4. volíme nášho prezidenta Ivana Gašparoviča

 


28.3.2009
Volejbalový turnaj

Dňa 28. 3. 2008 sa uskutočnil v telocvični Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici 2. ročník turnaja politických strán okresu Považská Bystrica vo volejbale, ktorý usporiadala SDKÚ DS. Družstvo strany SMER-SD získalo pohár za 3. miesto.


23.3.2009
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 21. marca 2009


Ivan Gašparovič 876 061
Iveta Radičová 713 735
viac..

 


13.3.2009
SMER-SD podporuje Ivana Gašparoviča
         

Môj program:
Stabilné politické prostredie na Slovensku
Národná identita a vlastenectvo
Sociálna spravodlivosť a solidarita
Posilňovanie medzinárodného postavenia Slovenska
Silný štát slúžiaci občanom
Vzdelanosť a kultúrnosť slovenskej populácie
Rozvoj športu a telesnej kultúry

28.2.2009
Oslavy MDŽ


13.2.2009
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 21. marca 2009

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

1. BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr., 66 r., vysokoškolský pedagóg, Senica
2. GAŠPAROVIČ Ivan,doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
3. MARTINÁKOVÁ Zuzana, 47 r., novinárka, Bratislava
4. MELNÍK Milan,prof. RNDr., DrSc., 70 r., vysokoškolský profesor, Bratislava
5. MIKLOŠKO František, RNDr., 61 r., poslanec Národnej rady SR, Bratislava
6. RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka
7. SIDOR Milan, PhDr., CSc., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov

 

 

Okresná rada želá všetkým členom a sympatizantom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v roku 2009.

1.9.2008
Oslavy SNP

V piatok 29.8.2008 sme si na záver turistického pochodu z Považskej Bystrice do Vrchteplej položením venca k pamätníku SNP pripomenuli 64. výročie SNP.

 

 


13.8.2008
Oslavy SNP

Okresná rada SMER-SD

Vás pozýva na
TURISTICKÝ POCHOD
pri príležitosti 64. výročia SNP
po trase
Pov. Bystrica-Kalvária-Kostolec-Bosmany-Vrchteplá
Odchod v piatok 29. 8. 2008 o 9. hod.
od kina Mier

Položenie venca k pamätníku SNP vo Vrchteplej je plánované na 13. hod.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP v Považskej Bystrici sa bude konať 29.8.2008 o 18.00hod.


14.6.2008
Deň sociálnej demokracie

SMER – sociálna demokracia si aj tento rok pripomenul výročie vzniku sociálnej demokracie na Slovensku (rok 1905) a pri tejto príležitosti organizoval Deň sociálnej demokracie, ktorý sa konal v sobotu 14. júna 2008 v Prešove, v areáli letiska s programom:.

12.45 hod. – 12.55 hod. - Slávnostné otvorenie Dňa sociálnej demokracie
12.55 hod. – 13.55 hod. - DESMOD
13.55 hod. – 14.15 hod. - Privítanie a príhovory politikov
14.15 hod. - 14.25 hod. - Vylosovanie tomboly
14.25 hod. – 14.45 hod. - Zábavná show Petra MARCINA
14.45 hod. - 15.15 hod. - Vystúpenie folklórneho súboru ŠARIŠAN

Futbalový zápas
15.30 hod. – 16.30 hod. – Futbalové derby VLÁDA SR verzus PARLAMENT SR
V areáli letiska boli počas celého trvania Dňa sociálnej demokracie pripravené aj akcie a atrakcie pre deti.

Dňa sociálnej demokracie sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti Smeru z Považskej Bystrice, odkiaľ bol vypravený jeden autobus.


 

27.5.2008
MDD

POZVÁNKA

Príďte sa zabaviť spoločne so svojimi detmi v nedeľu 1.6.2008 medzi 14. a 16. hod. na ploche medzi Hypernovou a fontánou. Pripravené sú malé motorky, čtvorkolky, poníky, súťaže.

 

 

 


13.5.2008
Futbalový turnaj

Dňa 26.4.2008 sa konal v Bošáci futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 10 mužstiev reprezentujúcich jednotlivé okresné organizácie strany SMER-SD Trenčianskeho kraja. Mužstvo Považskej Bystrice skončilo na výbornom druhom mieste.